iCSE – perspektywa obliczeniowa w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

Wykład poprowadzi dr hab. Marcin Kostur z Uniwersytetu Śląskiego

Komputer jest już powszechnie używany jako środek komunikacji podczas lekcji, począwszy od elektronicznych podręczników po systemy e-learningu. Realizowane na Uniwersytecie Śląskim projekty iCSE oraz iCSE4school poświęcone są dużo dalej posuniętej integracji metod obliczeniowych z nauczaniem matematyki, fizyki czy chemii. Przez ostatnie 6 lat badaliśmy jak można wzbogacić dydaktykę w szkołach i uczelniach wykorzystując “mainstreamowy” język programowania – Python oraz używany przez naukowców system algebry komputerowej SageMath. Kluczem do sukcesu może być integracja polegająca wykorzystaniu wiedzy z zakresu programowania nabytej na lekcjach informatyki do rozwiązywania problemów na innych przedmiotach.

W wykładzie zostaną zaprezentowane następujące elementy merytoryczne:

● wizualizacja – np. wykresy funkcji na lekcji matematyki
● algebra komputerowa – np. upraszczanie wyrażeń, granice funkcji
● metody numeryczne – np. symulacja trajektorii ruchu
● przetwarzanie danych – np. opracowanie danych w doświadczeniu, dopasowanie modelu.

oraz technologiczne:

● Chmura obliczeniowa – wnioski z dostarczania obliczeń dla 2000 użytkowników.
● Połączenie kodu i interakcji – 6 lat użytkowania notatnika “sagenb” i “jupyter.”
● Komputery klasy chromebook – czy potrzeba jeszcze czegoś więcej niż przeglądarki ?

stat4u