Profesor Ivan Kalaš poprowadzi warsztaty – zapisy już niedługo

Profesor Ivan Kalaš poprowadzi warsztaty ScratchMaths

Warsztaty ScratchMaths przedstawią zagadnienia dotyczące synchronicznej nauki matematyki i programowania z wykorzystaniem języka Scratch.
Omówione zostaną doświadczenia z realizacji nowatorskiego projektu pedagogicznego, obejmującego te zagadnienia i wykonywanego z uczniami angielskich szkół podstawowych. Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów i nie wymaga od uczniów jakichkolwiek umiejętności początkowych dotyczących programowania.

stat4u