Programowanie dla wszystkich dzieci ? Naprawdę?

Wykład poprowadzi Ivan Kalaš

W ostatnich latach w wielu krajach można zauważyć duży wzrost zainteresowania nauką programowania w edukacji szkolnej. Dotyczy to również poziomu edukacji wczesnoszkolnej, a czasami nawet i przedszkolnej.
Nowoczesne metody edukacyjnych zastosowań nauki programowania skierowane do każdego ucznia były głównym priorytetem naszego zespołu w zakresie prac badawczo – rozwojowych począwszy od zrealizowanej przez nas pierwszej implementacji środowiska programowania Logo dla systemu Windows w 1993 roku.
Jednakże, nie były mi znane jakiekolwiek systematyczne, właściwe i trwałe skorelowane działania zmierzające do integracji edukacyjnych zastosowań programowania z formalnym systemem szkolnym. Pomijam tu fakt, że kilka krajów zrealizowało ten postulat w programach obowiązkowego przedmiotu nazywanego najczęściej Informatyka.
Dlatego uważam, że warto zadać pytanie: Czy ostatnie gwałtowne zainteresowanie nauką programowania jest zasadne i czy różni się od poprzednich działań, które nigdy nie doprowadziły do trwałego włączenia jej do ogólnych szkolnych programów edukacyjnych.
W mojej prezentacji przedstawię, dlaczego obecnie jest duża szansa na wdrożenie szerokiego programu zastosowania metod edukacyjnych nauki programowania w nauczaniu i jakie czynniki mogą na to wpłynąć.

stat4u