Od śrubki do satelity

Wykład poprowadzi dr Ryszard Gabryszewski, Centrum Badań Kosmicznych PAN

Fizyka jest postrzegana jako jeden z najbardziej abstrakcyjnych przedmiotów szkolnych. Badania statystyczne pokazują, że ponad połowa uczniów nie lubi lekcji tego przedmiotu, jest on też wskazywany jako najtrudniejszy i jednocześnie najmniej istotny. Festiwale nauki i pikniki naukowe nie przekładają się na wzrost rzeczywistego zainteresowania uczniów – liczba studentów tego kierunku (znormalizowana do całkowitej liczby studentów) nie rośnie. Wyniki te jasno pokazują, że potrzebne jest odmienne podejście do nauczania fizyki.

Fizyka w szkole nie powinna być traktowana jako przedmiot teoretyczny, opisuje zjawiska zachodzące wokół nas. Aby je poznać musimy sięgnąć po eksperyment, techniki informatyczne, ale także zastanowić się w jaki sposób przybliżać uczniom metody naukowe weryfikowania hipotez, aby były zrozumiałe i miały realne przełożenie na rozwój umiejętności przydatnych w życiu codziennym.

Wykład zaprezentuje część wyników uzyskanych w trakcie realizacji projektu „Od śrubki do satelity”, prowadzonego w ramach programu ERASMUS+ Edukacji Szkolna – Partnerstwa Strategiczne. Celem projektu jest wsparcie nauczycieli fizyki już na poziomie definiowania zagadnień pracy z uczniami, wsparcie pracy metodą projektową na lekcji oraz jak najpełniejsze wykorzystanie możliwości jakie oferują nowoczesne i łatwo dostępne pomoce dydaktyczne takie, jak smartfon, otwarte zasoby oprogramowanie czy istniejące symulacje komputerowe. Szczególny nacisk zostanie położony na przedstawienie doświadczeń zagranicznych partnerów i stosowanych przez nich metod nauczania.

stat4u