Profesor Maciej M. Sysło poprowadzi warsztat dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego

Wirtualne środowisko dla zajęć informatycznych
w pierwszej klasie i na dalsze lata

Współczesna technologia umożliwia wreszcie realizację naszego pomysłu na e-podręcznik z 1999 roku (aplikacja TI’99) oraz na e-podręcznik z lat 2002-2004, który miał być wykorzystaniem ówczesnej technologii na potrzeby rozwoju umiejętności uczniów w zakresie technologii.
Warsztaty mają na celu praktyczne przybliżenie nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego środowiska do zajęć z informatyki, zintegrowanych z innymi edukacjami, na poziomie klasy 1 z perspektywą na wszystkie następne lata w szkole. Proponowane środowisko składa się z czterech powiązanych ze sobą części: (1) e-uczeń – elektronicznego podręcznika dla ucznia; (2) tradycyjnego zeszytu na papierze dla uczniów (tylko w klasach 1-3); (3) e-nauczyciel – scenariuszy i metodyki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiałów (1) i (2); (4) indywidualnej przestrzeni w chmurze dla uczniów i nauczycieli – uczniowie przechowują tam swoje zasoby i zapisywane są ich aktywności i wyniki prac, a nauczyciele mają dostęp do szczegółowych danych o aktywności i osiągnięciach swoich uczniów.
Proponowane rozwiązanie umożliwia elastyczne przygotowanie i prowadzenie zajęć przez nauczycieli o różnym przygotowaniu informatycznym. W szczególności, zajęcia mogą się odbywać: (1) w sali lekcyjnej lub/i w pracowni komputerowej; (2) przy różnej ilości sprzętu komputerowego (PC, laptopów, tabletów); (3) w przeciągu całego tygodnia.
W zadaniach i ćwiczeniach dla uczniów wykorzystuje się typowe łamigłówki, w tym zaczerpnięte z Godziny kodowania, konkursu Bóbr i innych inicjatyw. Uczniowie rozpoczynają naukę programowania w przyjaznych środowiskach wizualno-blokowych, poprzedzoną wieloma ćwiczeniami poza komputerem rozwijającymi ich rozumienie pojęć i abstrakcyjne myślenie. W środowisku uwzględniono zajęcia z większością dostępnych w kraju robotów. Planujemy, by w przyszłości nauczyciel mógł uzupełniać środowisko o realizację własnych pomysłów.
Środowisko powstaje we współpracy z firmą Learnetic.

stat4u