Warsztaty: RODO 

1. W jaki sposób należy przygotować się, by było możliwe spełnienie wymagań RODO – ustalenie harmonogramu działań i zadań do wykonania, przeanalizowanie poszczególnych etapów?
2. Opracowanie niezbędnych narzędzi do przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w jednostce, omówienie wybranych wzorów.
4. Dokumentacja – czy dotychczasowa dokumentacja bezpieczeństwa będzie obowiązywać, nowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych: rejestr czynności przetwarzania danych, polityki bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, rejestr incydentów bezpieczeństwa, analiza ryzyka przetwarzania danych, itd.
5. Pytania i odpowiedz – prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu
Warsztat poprowadzi: Dariusz Skrzyński, Kancelaria EDUPRAWNIK

stat4u