Warsztaty: Edukacja Interdyscyplinarna STEAM z SAM Labs STEAM Kit – kto się od kogo uczy?

Uczestnicy warsztatu będą mogli samodzielnie rozpocząć pracę z zestawem STEAM Kit. Podzielimy się uwagami nt. roli nauczyciela w prowadzeniu zajęć z uczniami, a także jakie pomysły wyzwala praca w zespole. Wykorzystamy doświadczenie nauczycieli z polskich szkół, które już pracują z zestawem STEAM Kit. Praktyczne ćwiczenia pozwolą uczestnikom dostrzec, że uczniowie pracując z zestawem STEAM Kit nabywają umiejętności:- projektowania i budowy zestawów z wykorzystaniem bezprzewodowych bloków, których działanie jest programowane w języku BLOCKLY (https://blockly.cwist.com/sambox ),- pracy wg zasad znanych inżynierom: budowa, testowanie, korekcja błędów, poprawa projektu,- wykorzystania matematyki do analizy działania tworzonych zestawów ( np. szacowanie i pomiar wielkości fizycznych, analiza danych, wyznaczanie średniej),- pracy w zespole, który używa języka technicznego i słownictwa naukowego.
Edukacja Interdyscyplinarna STEAM z SAM Labs STEAM Kit – kto się od kogo uczy?
Warsztat poprowadzi: Krystyna Kolendo-Dzięgielewska, Paweł Hommel, Fundacja Edukacja na NOWO i Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku.

stat4u