Warsztaty: Dziedzictwo kulturowe z TIK uczy i inspiruje

Podczas warsztatów poznasz:
1. Cyfrową platformę europejskiego dziedzictwa kulturowego – Europeana.
2. Przykłady scenariuszy zajęć edukacyjnych z zastosowaniem zasobów platformy Europeana (kolekcji książek i nagrań muzycznych, galerii dzieł sztuki, wystaw fotografii).
Warsztat poprowadzi: Elżbieta Pryłowska – Nowak, OEIIZK

stat4u