Wykład: Myślenie komputacyjne

Wykład poprowadzi Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Pojęcie myślenie komputacyjne zrobiło w ostatniej dekadzie zawrotną karierę głównie w edukacji. Chociaż nie ma zgody, co do definicji tego pojęcia, zagościło ono na dobre w podstawowych dokumentach programowych systemów edukacji, w tym także w Polsce. Należy więc czynić wszelkie starania, by pojęcie to, a zwłaszcza jego praktyczne znaczenie, poszerzyło warsztat pracy nauczyciela i w konsekwencji – stało się jedną z podstawowych kompetencji kształconych u/przez uczniów. W tym wystąpieniu postaram się przybliżyć Państwu podstawowe cechy takiego sposobu myślenia na drodze rozwiązywania problemów pochodzących z różnych dziedzin, odnosząc się jednocześnie do jego korzeni tkwiących w informatyce, w szczególności w programowaniu. Przy okazji będę starał się przekonać Państwa, że z jednej strony myślenie komputacyjne znacznie wykracza poza myślenie algorytmiczne, czyli poza informatkę, z drugiej zaś – że kształcenie informatyczne nie jest tożsame z nauką programowania.

Tags: No tags

Comments are closed.