Warsztaty: Wprowadzenie do programowania w języku C++

Na warsztatach pokażemy, jak (zgodnie z podstawą programową) pomóc uczniom stawiać pierwsze kroki w tekstowym języku programowania. Uczestnicy warsztatów utworzą proste programy w języku C++, w których zastosują: instrukcje wejścia/wyjścia, zmienne, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcję warunkową i wybrane instrukcje iteracyjne.
Na warsztatach pokażemy również działanie systemu testów elektronicznych, w tym nowych funkcji. Na zakończenie przewidziana jest niespodzianka z nagrodami.
Warsztat poprowadzi: Grażyna Koba, Migra

stat4u