druk3d

Warsztaty: Zderzenie z drukiem 3D

Intensywny pokaz przedstawiający szczegółowo zasady działania technologii FDM/FFF od projektu po druk. Przedstawione zostaną również inne technologie z uwzględnieniem ich mocnych jak i słabych stron. Podkoniec omówione zostaną pokrótce najnowsze trendy dotyczące technologii druku 3D
Warsztat poprowadzi: Michał Skrzekut, PJATK

Tags: No tags

Comments are closed.