Bezpieczne korzystanie z TIK – stop cyberprzemocy

Warsztat dla:
Wszystkich nauczycieli klas VI – VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych

Opis warsztatu

Uczniowie (na warsztatach nauczyciele) sami zastanawiają się i formułują swoje emocje i przewidują skutki różnych działań w sieci. Zastanawiają się i formułują najważniejsze zasady bezpieczeństwa w sieci na podstawie obejrzanych filmów. Analizują różne problemy dotyczące cyberprzemocy i zastanawiają się, które artykuły Kodeksu Karnego zostały prawdopodobnie naruszone.