Warsztat dla:
Nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych

Opis warsztatu

BLOOM to europejski projekt poświęcony upowszechnieniu wiedzy na temat bio-gospodarki z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Koordynatorem działań edukacyjnych, w których uczestniczą nauczyciele z 10 krajów europejskich jest European Schoolnet. Uczestnicy warsztatów otrzymają Szkolny Pakiet BLOOM, zawierający scenariusze interdyscyplinarnych zajęć dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, przygotowane przez uczestników projektu.