Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego – informacja przestrzenna na Mazowszu

Warsztat dla:
Nauczycieli informatyki oraz nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Opis warsztatu

Ogólny zakres tematyczny warsztatów obejmuje omówienie:

  • co to jest Mazowiecki System Informacji Przestrzennej (MSIP);
  • zakres informacyjny;
  • idea interoperacyjności;
  • Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego;
  • źródła danych;
  • kompozycje mapowe, kategorie tematyczne oraz warstwy informacyjne danych przestrzennych;
  • metadane;
  • usługi sieciowe danych przestrzennych;
  • analizy danych przestrzennych.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest Mazowiecki System Informacji Przestrzennej, jaki zakres informacyjny obejmuje i jakiego rodzaju dane można w nim znaleźć. Ponadto dzięki zapoznaniu z możliwościami personalizowania oferowanymi przez Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego, użytkownicy będą mogli stworzyć własne kompozycje mapowe, wyszukiwać dane oraz korzystać z usług sieciowych danych przestrzennych.

Materiały

Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego: https://msip.wrotamazowsza.pl