Czym e-obywatel za młodu nasiąknie…. e-administracja i geoinformacja – zacznijmy w szkole

Prowadzący:
Renata Woźniak

Opis wykładu

Podczas wykładu poruszę następujące zagadnienia:

  • Otoczenie faktyczne e-administracji w Polsce – Polska na tle Unii Europejskiej
  • Determinanty rozwoju e-administracji w Polsce
  • Infrastruktura informacji przestrzennej
  • Mazowiecki System Informacji Przestrzennej
  • Wykorzystywanie danych przestrzennych
  • Czy cyfryzacja wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny?
  • Korzyści dla obywateli i przedsiębiorców