Przedmioty informatyczne po 8-letniej szkole podstawowej. Rozwiązania tradycyjne i elektroniczne

Prowadzący:
Paweł Zając
Przedstawiciel Edukacyjny, 
Helion Edukacja

Opis wykładu

Na spotkaniu omówimy zagadnienie dotyczące nauki przedmiotów informatycznych w liceach i technikach dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych. Zarówno w zakresie informatyki na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, a także kwalifikacji wchodzących w skład zawodów technik informatyk i technik programista. Oferta obejmuje wieloformatowe podręczniki w postaci:

    • ebooka online,
    • multibooka dostępnego offline i online,
    • tradycyjnej drukowanej książki oraz platformę edukacyjną z materiałami i funkcjonalnościami wspierającymi pracę nauczyciela zawierającą:  testy online, zadania otwarte oraz szereg pomocnych plików do pobrania.

Materiały