InstaKod. Program informatyki dla SP. Podstawy programowania w Assembly dla klas 4-6

Warsztat dla:
Nauczyciele informatyki w szkole podstawowej klasy 4-8

Prowadzący:

Opis warsztatu

Wprowadzenie do programu i platformy InstaKod oraz języka Assembly dla klas 4-6. Wprowadzenie do szkolenia on-line z podstaw programowania w Assembly dla nauczycieli.

Czym jest InstaKod?
InstaKod jest edukacyjną, nowoczesną platformą programistyczną dostępną przez przeglądarkę pod adresem instakod.pl. Wraz z programem nauczania informatyki zgodnym z podstawą programową z 2017, zbiorami zadań on-line, zestawem podręczników i zeszytów ćwiczeń tworzy kompleksowe rozwiązanie wspierające nauczycieli w rzetelnym przygotowaniu uczniów do stawienia czoła wymogom zajęć informatyki na etapie ponadpodstawowym.
Program Instakod rozwija myślenie komputacyjne, budując małymi krokami rozumienie podstawowych pojęć programistycznych. Oferuje bogaty zbiór zadań online w podziale na różne poziomy trudności, uzupełniony zestawami kart pracy. Kartkówki, sprawdziany i ocenianie online wspiera nauczyciela w bieżącej ewaluacji i indywidualizuje tempo pracy uczniów. Sprawność w posługiwaniu się technologiami informacyjnymi buduje w zastosowaniu ich do realizacji projektów międzyprzedmiotowych.

Nauczanie podstaw programowania odbywa się w InstaKod w prostych językach i środowisku programowania dostępnym przez przeglądarkę. Dla klas 4-6 jest to język Assembly, wizualne środowisko programistyczne oparte o zmienne. Dla klas 7-8 jest to prosty język tekstowy Nianiolang.

Materiały

Strona Instakod.pl

Po rejestracji nauczyciela na stronie instakod.pl aktywowane zostanie konto nauczyciela i wysłane będzie zaproszenie do szkolenia on-line, gdzie dostępne są materiały szkoleniowe w formie skryptów, przykładowych rozwiązań i filmów szkoleniowych na youtube.