Instakod, programowanie od podstaw. Kompleksowy program informatyki dla SP

Opis wykładu

Przedstawienie założeń InstaKod – programu informatyki dla klas 4-8

  • Nauka podstaw programowania jako baza programu,
  • Wsparcie i szkolenia dla nauczycieli zarówno już uczących informatyki jak i zmieniających przedmiot,
  • Prosty język i środowisko programowania dostępne przez przeglądarkę,
  • Zbiór ponad 100 zadań dla każdej klasy z podziałem na lekcje,
  • zadania wprowadzające materiał, dla uczniów na lekcji i do domu
  • System prowadzenia zajęć i oceniania uczniów,

Kładzie podstawy pod Olimpiadę Informatyczną, nie wymagając od nauczyciela olimpijskiego poziomu.

Materiały

Strona Instakod.pl

Po rejestracji nauczyciela na stronie instakod.pl aktywowane zostanie konto nauczyciela i wysłane będzie zaproszenie do szkolenia on-line, gdzie dostępne są materiały szkoleniowe w formie skryptów, przykładowych rozwiązań i filmów szkoleniowych na youtube.