Jak uczyć programowania w klasach nieinformatycznych?

Warsztat dla:
Nauczycieli informatyki w szkole ponadpodstawowej

Opis warsztatu

Ważną umiejętnością przydatną w życiu jest zapis w języku formalnym tego, co potrafmy wyliczyć bez komputera. Podczas rozwiązywania zadań programistycznych postaramy się pokazać metodyczne podejście do rozwiązywania problemów poprzez jego zrozumienie, analizę oraz opracowanie algorytmu i zapisanie go w języku programowania. Nie wolno zapomnieć o testowaniu.

Pokażemy, jak poprowadzić lekcje z programowania w klasach nieinformatycznych i czego uczymy, wprowadzając w świat programowania. Podczas zajęć zaprezentujemy różne fragmenty lekcji algorytmicznych przeznaczone do realizacji w klasie I nowej szkoły ponadpodstawowej.

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma podręcznik do Informatyki dla klasy I szkoły ponadpodstawowej.