Zderzenie z drukiem 3D

Prowadzący:
Michał Skrzekut

Warsztat dla:
Nauczycieli informatyki i techniki

Opis warsztatu

Intensywny pokaz przedstawiający szczegółowo zasady działania technologii FDM/FFF od projektu po druk. Przedstawione zostaną również inne technologie z uwzględnieniem ich mocnych jak i słabych stron. Podkoniec omówione zostaną pokrótce najnowsze trendy dotyczące technologii druku 3D