Komitet organizacyjny

Maciej Borowiecki Przewodniczący Wicedyrektor OEIiZK w Warszawie
Dariusz Jaszczuk Burmistrz Miasta i Gminy Mrozy
Jan Aleksander Wierzbicki Dyrektor OEIiZK w Warszawie
Marzenna Przesmycka-Baranek Wicedyrektor OEIiZK w Warszawie
Eliza Ciesielczyk OEIiZK w Warszawie
Barbara Słomczyńska Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie

Komitet programowy

Janusz Stanisław Wierzbicki Przewodniczący OEIiZK w Warszawie
Beata Rząca OEIiZK w Warszawie,
Wicedyrektor Technikum nr 9 Lotniczego im.Bohaterów Narwiku w Warszawie
Michał Grześlak OEIiZK w Warszawie
Dariusz Kozioł Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Siedlcach, SCDiDN w Siedlcach
Andrzej Szymczak Szkoła Podstawowa nr 157 w Warszawie
Wiesław Grabarczyk Szkoła Podstawowa w Mrozach