Prelegenci konferencji

Aleksander Pawlicki

Szkoła Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Aleksander Pawlicki jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk oraz – w zakresie rzemiosła trenerskiego – Szkoły Trenerów Akademii SET.

Wykładowca dydaktyki w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Prowadził badania w Forschugstelle Osteuropa Uniwersytetu w Bremie, uczestniczył w pracach Zakładu Studiów Interdyscyplinarnych nad Edukacją Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim (z którym nadal współpracuje)

Szkołę odwiedzał w rozmaitych rolach: ucznia, nauczyciela, dyrektora i rodzica, a także opiekuna wizytatorów ds. ewaluacji. Uczy od roku 1997 po dziś dzień historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii i retoryki. Autor podręczników do historii i WOS oraz licznych scenariuszy lekcji, brał udział w tworzeniu podstawy programowej, modyfikowaniu egzaminów zewnętrznych CKE oraz w reformie nadzoru pedagogicznego. Uczestniczył w badaniach programu PISA. Wyróżniony w Konkursie na Najlepszego Nauczyciela Warszawy od lat promuje debatowanie w stylu oksfordzkim animując Warszawską Ligę Debatancką.

Zdarzyło mu się także: prowadzić badania archiwalne i pisać książki o cenzurze w PRL, wydawać gazetę, być dziennikarzem prasowym i telewizyjnym, prowadzić program TV, współtworzyć muzeum, grać w piłkę w klubie z klasy B, być operatorem młota pneumatycznego w Elektrociepłowni Siekierki, zaprojektować maszynę dla Centrum Nauki Kopernik, uczyć studentów, uczestniczyć w projekcie przesuwania Pałacu Kultury, a także reżyserować i grać w przedstawieniach szkolnych teatrów amatorskich oraz opublikować broszurę o historii Polski pod efektownymi tytułami: po szwedzku – „På upptäcktsfärd i Polen” i po niderlandzku – „Reis naar het onbekende – wedstrijd over de kennis van Polen”. Cyklista.Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

dr Aleksandra Przegalińska

Akademia Leona Kozminskiego, Massachusetts Institute of Technology

Aleksandra Przegalińska doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Kozminskiego. Aktualnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Wyższa Warszawska Szkoła Informatyki 

Maciej M. Sysło (syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl), matematyk i informatyk. Autor blisko 200 prac naukowych i kilkunastu książek. Działalność naukowa i edukacyjna przyniosła mu prestiżowe nagrody i granty krajowe oraz międzynarodowe.
Już w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie dwóch liceów we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. Od połowy lat 80. XX wieku aktywnie zajmuje się upowszechnianiem informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Jest autorem koncepcji kształcenia informatycznego w szkołach, współautorem kolejnych podstaw programowych przedmiotów informatycznych, programów nauczania i podręczników. Przez niemal 20 lat organizował konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces na polu upowszechniania informatyki uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach, a teraz zabiega, by objąć nauczaniem informatyki i programowania wszystkich uczniów od pierwszej do ostatniej klasy w szkole, a także w przedszkolu. Organizator Międzynarodowego Konkursu informatycznego Bóbr. Członek wielu rad i komitetów zajmujących się edukacją, m.in. przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education (IFIP); członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.
Pasjonat historii informatyki i komputerów, właściciel kolekcji mechanicznych maszyn do liczenia i do pisania, popularyzator historii informatyki. Jego dewiza to: „łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny”, a hobby to praca, muzyka (m.in. Chopin, Mozart, Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre), lektury (literatura japońska, biografie, historia nauki i odkryć). Więcej szczegółów na http://mmsyslo.pl.

Nauczyciel chemii w Zespole Szkól im gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Autor podręcznika do chemii dla uczniów szkoły podstawowej Wydawnictwa MAC, twórca bloga dla nauczycieli chemii www.chemiawszkole.pl, pasjonat nowoczesnych technologii w edukacji. 

W lutym 2017r. stworzył postać Pana Belfra – nauczyciela z Internetów. Jego Fanpage polubiło ponad 8000 osób z całej Polski, a kanał na YT “Pan Belfer” subskrybuje ponad 33 000 osób. Jako jeden z trzech najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce, został zaproszony przez Microsoft do udziału w międzynarodowej konferencji edukatorów “Educator Exchange” w Singapurze. Członek grupy SuperbelfrzyRP i społeczności MIEE, posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert, Lider grupy na FB wspierającej rozwój nauczycieli „@ktywni – podążaj odważnie za nowoczesną edukacją”.

Migra Sp. z o.o.

Autorka ponad 80 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym ponad 30 podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej). Od 1999 roku jej podręczniki cieszą się dużym uznaniem wśród nauczycieli i uczniów w całej Polsce. W tym roku mija właśnie 20 lat od wydania jej pierwszego podręcznika(„Informatyka podstawowe tematy. Nie tylko dla gimnazjum” – podręcznika dla uczniów gimnazjum, nowopowstałej wówczas szkoły).

Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej.

Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. W 2018 roku została wyróżniona przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i zaliczona do grona stu osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podnoszenia umiejętności cyfrowych w Polsce.

Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Autor w wydawnictwie Nowa Era

Absolwent AGH w Krakowie oraz WSB-NLU w Nowym Sączu. W 2011 roku ukończył I edycję szkoleń DRIMAGINE. Nauczyciel akademicki (WSB-NLU, UJ, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), od ponad 18 lat uczy informatyki i prowadzi dodatkowe zajęcia z grafiki i animacji komputerowej m.in. w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Od wielu lat bierze udział jako trener w wielu projektach z zakresu kształcenia grafiki i animacji komputerowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc warsztaty i szkolenia z tej tematyki. Autor i organizator kilku edycji ogólnopolskiego konkursu Wirtualne-Zamki (konkurs dla uczniów polegający na modelowaniu obiektów architektury polskiej), twórca i realizator programu MINIDRIMAGINE (zajęcia z modelowania i animacji dla dzieci), Właściciel firmy Brand4Edu oraz autor warsztatów dla nauczycieli: warsztatygrafiki.pl. Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era.

Nauczyciel informatyki, Autor w wydawnictwie Nowa Era

Absolwent informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Nauczyciel informatyki, pomysłodawca konkursu KOALA (kombinatoryka, algorytmika, logika), członek SNM, popularyzator wiedzy z informatyki i matematyki dyskretnej, autor artykułów metodycznych i programów nauczania, współautor tłumaczenia zasobów Computer Science Unplugged. Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era.

Nowa Era

Absolwent matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2011 roku związany z czołowymi wydawnictwami edukacyjnymi: PWN Wydawnictwem Szkolnym i Nową Erą. Współpracował z wieloma autorami podręczników szkolnych do informatyki i koordynował proces wydawniczy w PWN Wydawnictwie Szkolnym. Redaktor merytoryczny serii „Informatyka nie tylko dla uczniów” i „Informatyka w ćwiczeniach”. Uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli informatyki. Obecnie redaktor merytoryczny nowej serii podręcznikowej wydawnictwa Nowa Era Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych.

Nowa Era

Magister pedagogiki, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, autorka wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych w czasopismach pedagogicznych, m.in. w „Forum Nauczycieli” i „Życiu Szkoły”. Autorka pakietu do nauczania informatyki dla klas I-III, „Zajęcia komputerowe” Wydawnictwa Szkolnego PWN. Ekspert w projekcie E-podręczniki 2013-2014 prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Trener w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”. Rzeczoznawca MEN podręczników do informatyki. Metodyk w projekcie „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience”.

Nowa Era

Pedagog specjalny, teolog, informatyk, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel informatyki w grupach przedszkolnych i klasach 1-6, wychowawca, wicedyrektor szkoły podstawowej Heliantus, autor programów i podręczników do klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej, pasjonat programowania, dziennikarz radiowy, mąż, tata dwójki dzieci.

OEIiZK, Autor w wydawnictwie Nowa Era

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) m.in. w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Prowadził również przedmioty Sieci i multimedia oraz Systemy operacyjne na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez OEIiZK wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Trener w programie MIE oraz  specjalista programie APL.

Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu.

Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć – m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, oraz elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN.

Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego.

Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki.

Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa Nowa Era.

Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej, trener wydawnictwa Oxford University Press. Autorka artykułów dla magazynu TIK w Edukacji.

Mentor Systemy Audiowizualne, Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarżysku-Kamiennej

Nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Skarżysku-Kamiennej. Ekspert w zakresie wdrażania i wykorzystania programowania, robotyki oraz nowych technologii w edukacji. Członek grupy innowacyjnych nauczycieli Superbelfrzy RP. Autor kursów wydawnictwa Operon oraz materiałów edukacyjnych w zakresie programowania, robotyki i TIK. Ambasador Scientix i STEM Alliance. Microsoft Innovative Educator Expert, EU Code Week Leading Teacher for Poland. Autor bloga jedynkakoduje.blogspot.com.

Doradca handlowy
Mentor Systemy Audiowizualne,

Od 11 lat pasjonat i specjalista od nowych technologii dla edukacji.

„Wasze potrzeby są naszą inspiracją” to motto, które staram się realizować każdego dnia.

Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, a każda , która pretenduje do tej rangi jest dla mnie wyzwaniem.

Jeśli mój telefon milczy to znaczy, że oddaję się swojej pasji-wspinaczce wysokogórskiej.

Cecylia Szymańska

Microsoft

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego. Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji.

Ma doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i lokalnymi programami edukacyjnymi (Partners in Learning, Microsoft in Education, Shape the Future, Szkoła w Chmurze, Szkoła Nowych Technologii, platformy regionalne) koncentrującymi się na wykorzystaniu najnowszych rozwiązań IT w szeroko pojętej edukacji.

Rozwija projekty informatyczne oraz buduje środowiska innowacyjnych nauczycieli i edukatorów. Współpracuje z instytucjami publicznymi szczebla centralnego i regionalnego oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i zarządzaniu edukacją.

Wcześniej prowadziła linię biznesową edukacja w firmie Young Digital Planet S.A. gdzie współtworzyła i wprowadzała na rynek prekursorskie rozwiązania elektroniczne m.in. pierwszy elektroniczny kurs do nauki angielskiego na CD (EuroPlus+), elektroniczne podręczniki (eduROM), platformy do dystrybucji materiałów cyfrowych (Nauczyciel.pl), platformy regionalne, realizowała projekty rządowe m.in. Scholaris.pl.
Z rynkiem edukacyjnym związana ponad 15 lat.

Agata Kapica

Manager Programu Microsoft dla Edukacji

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz Zarządzania.

Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2013 roku. Pełni funkcję Managera Programu Microsoft dla Edukacji, odpowiadając za programy dla nauczycieli oraz szkół, między innymi Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Showcase School, Szkoła w Chmurze Microsoft.

Konsultant Microsoft dla Edukacji

Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. 

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer.

Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk.

Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection.  Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.

Nauczyciel informatyki, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Radomiu, MIEE

Absolwentka Politechniki Radomskiej. Nauczyciel zajęć komputerowych i informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu. Zwolenniczka stosowania nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych w nauczaniu, platform e-lerningowych oraz Office 365 – wykorzystywanych na co dzień w swojej pracy. Administrator Office 365, uczestnik projektu Microsoft Innovative Educator Expert. Posiadacz certyfikatów MOS. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.

Prezes Fundacji Nauka i Wiedza, Dyrektor NLO nr 40 w Warszawie

Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 40 w Warszawie i prezes Fundacji Nauka i Wiedza. Pomysłodawca i założyciel innowacyjnego portalu edukacyjnego edukator.pl. Wykładowca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Autor wielu programów, narzędzi, publikacji i artykułów z zakresu wykorzystania technik cyfrowych w edukacji. 

Specjalista IT ds. edukacji w PRODATA sp. z o.o.

Jest doradcą klienta i specjalistą IT ds. edukacji w firmie PRODATA w Poznaniu. Zajmuje się projektami związanymi z informatyzacją szkół – sprzedaż, wdrażanie interaktywnych rozwiązań informatycznych dla jednostek edukacji. Posiada spore doświadczenie w prowadzeniu szkoleń produktowych dla Nauczycieli i Administratorów szkolnych pracowni informatycznych. Koordynuje projekty, zajmuje się obsługą zamówień. Z powodzeniem prowadzi i wspiera kolejne szkoły w procesie zmian technologicznych. Czynnie uczestniczy w konferencjach informatycznych, prowadząc warsztaty i prelekcje na temat innowacyjnych rozwiązań terminalowych.

Menedżer ds. sektora edukacji i administracji
Intel

Obecnie odpowiada za sektor edukacji i administracji. W Intelu od 2004 roku, prowadził między innymi szereg projektów IT w branżach finansowej, sektora przedsiębiorstw i administracji. Odpowiadał za działania zmierzające do rozwoju rynku w obszarze administracji, edukacji i telekomunikacji w Polsce, krajach bałtyckich i na Bałkanach.

Wcześniej pracował w Hewlett-Packard Polska gdzie był odpowiedzialny min. za rozwój biznesu PC, oraz w Océ (obecnie Canon Group), gdzie odpowiadał za rynek przedsiębiorstw i usług.

Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Kierownik Wydziału ds. e-Administracji i Projektów Interdyscyplinarnych 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych MBA. Od wielu lat zajmuje się wdrażaniem systemów teleinformatycznych, rozwojem  i popularyzacją e-usług w ramach projektów unijnych poprzedniej i obecnej perspektywy finansowej RPO. Miłośniczka kitesurfingu.

Fundacja Katalyst Engineering

Pasjonatka edukacji, od 18 lat zaangażowana w tworzenie projektów edukacyjnych. Dyrektor programu Ogarnij Inżynierię w Fundacji Katalyst Engineering. Współorganizatorka Edu-Akcji, programu edukacyjnego ruchu społecznego Obywatele Nauki, działała w radzie Koalicji Otwartej Edukacji. Współzałożycielka i dyrektor zarządzający Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej (2000-2012). Interesuje się neuropsychologią, wpływem nowych technologii na edukację i kulturą Azji Południowo -Wschodniej.

Fundacja Katalyst Engineering

Absolwentka wydziału nauk pedagogicznych APS. Koordynatorka projektów edukacyjnych i kulturalnych. Trenerka i animatorka warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu umiejętności społecznych, edukacji kulturowej, efektywnej nauki i twórczego myślenia. W Fundacji Katalyst Engineering odpowiada za przygotowanie materiałów edukacyjnych dla szkół.

Fundacja Katalyst Engineering

Absolwentka pedagogiki i zarządzania kulturą. Animatorka i edukatorka działań społecznych, autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych, kuratorka wystaw dla dzieci. W Fundacji Katalyst Engineering odpowiada za relacje ze szkołami, uczestniczącymi w programie Ogarnij Inżynierię i kontakt z nauczycielami.

Główny specjalista w Wydziale ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej, swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmach związanych z branżą geodezyjną i GIS.

Realizuje zadania związane z administrowaniem oraz zarządzaniem Mazowieckim  Systemem Informacji Przestrzennejstanowiącego element infrastruktury informacji przestrzennej, pełniącego funkcję integratora danych przestrzennych na Mazowszu i zapewniającego  powszechny dostęp do informacji przestrzennej drogą internetową dla wszystkich użytkowników poprzez Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego (https://msip.wrotamazowsza.pl).

Kierownik Wydziału ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie IT, zajmuje się zagadnieniami związanymi z informatyką, infrastrukturą informacji przestrzennej, ale również projektowaniem oraz wdrażaniem systemów informacji przestrzennej.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z administracją samorządową.

Obecnie Kierownik Wydziału ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Koordynuje prace związane z prowadzeniem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennejstanowiącego element infrastruktury informacji przestrzennej, pełniącego funkcję integratora danych przestrzennych na Mazowszu i zapewniającego  powszechny dostęp do informacji przestrzennej drogą internetową dla wszystkich użytkowników poprzez Portal Mapowy Województwa Mazowieckiego (https://msip.wrotamazowsza.pl).

Dyrektor Zespołu Informatyki w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

Od ponad 14 lat pracuje w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (UODO, dawniej: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, a swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych RODO (GDPR), zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym.

Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki.

Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.

Prezes zarządu InstaKod Sp z o.o.

Współtwórca platform wspierających edukację, Insta.Ling (języki obce), Instakod (informatyka), matematyk, twórca Szkoły Matematyki i Informatyki Logikus,
wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola.
Ewa Gąsienica-Samek jest z wykształcenia matematykiem, absolwentem UW. Ukończyła podyplomowe studia z zarządzania oświatą na UW. Stworzyła i zarządzała jako wieloletni dyrektor Szkołę Podstawową i Przedszkole Heliantus. Nauczała matematyki na wszystkich poziomach kształcenia, od podstaw matematyki do matematyki wyższej – PW.

Wspólnie z Andrzejem Gąsienicą-Samkiem jest twórcą Instakod, programu informatyki dla klas 4-8, podręczników informatyki oraz platformy on-line do nauczania podstaw programowania. Stworzyła i wdrożyła na platformie InstaKod ramy indywidualnego wsparcia dla uczniów oparte na systematyczności, wędrowaniu krokami indywidualnie dostosowanymi do tempa ucznia, tworzeniu kontekstu, czasie na samodzielną pracę, analizie własnych błędów oraz ocenieniu każdego wykonanego konstruktywnego wysiłku. Jest prezesem zarządu InstaKod Sp z o.o.

Od kilku lat jest doradcą w zakresie tworzenia i rozwijania platformy do nauki słówek Insta.Ling, z której korzysta 4000 nauczycieli w swoich klasach, łącznie 140 000 uczniów z całej Polski.

Jest twórcą ram programowych i organizacyjnych Szkoły Matematyki i Informatyki Logikus. Jest autorem programu informatyczno-matematycznego Logikus opartego o modele matematyczne i informatyczne dla uczniów szkół podstawowych.

Prezes zarządu Atinea Sp. z o.o.

Autor wizji nauczania podstaw programowania i technologii InstaKod, w tym języków Assembly i Nianiolang, multimedalista Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej, Mistrz Świata w Programowaniu Zespołowym ICPC, prezes zarządu Atinea Sp. z o.o., współautor Instaling aplikacji do nauki języków obcych, z której aktualnie korzysta 4000 nauczycieli i 100 000 uczniów w szkołach publicznych

Właściciel i nauczyciel w EPIC Centrum Nowoczesnej Edukacji
Nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 74 w Szczecinie
Doradca ds. nauczania przedmiotów ścisłych w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie
Trener nauczycieli w Salonie Edukacyjnym Empiria w Szczecinie

Trener nauczycieli, nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej i liceum; właściciel EPIC Centrum Nowoczesnej Edukacji, doradca do spraw nauczania przedmiotów STEM w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie, ambasador projektu Scientix w Polsce; uczestnik wielu konferencji i warsztatów międzynarodowych m.in. II Interdisciplinary Scientific Conference „Mathematical Transgressions” oraz Science Projects Workshops in the FCL w Brukseli; koordynator krajowy w międzynarodowych projektach Global Math Week oraz Innovate Your Dreams; uczestnik projektu Europeana DSI – 3 i DSI – 4; całym sercem i duszą wspiera zastosowanie technologii w edukacji, umiejętnie wykorzystuje ułatwienia, jakie dla edukacji tworzy postęp technologiczny; praktyk pełną gębą i nauczyciel poszukujący, który nie potrafi się nudzić.

Prokser

Elektronik, Informatyk, Menadżer i szkoleniowiec. Specjalista w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Od lat w branży elektroniki , IT i techniki biurowej. Właściciel firm: Prokser i Copy-Print.  Związany z takimi markami jak Ricoh, VD, HP, Lenovo, Sony, NEC, Samsung i EduMatrix.

Prodziekan kierunku informatyki, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach

Prodziekan ds kierunku informatyki oraz autor i menedżer szkoleń e-learningowych z j. angielskiego w Górnośląskiej Wyższj Szkole Handlowej w Katowicach. Od lat animator Technologii Informatycznej w edukacji. Od 2011r Apple Education Mentor, wcześniej Partners in Learning Manager firmy Microsoft. Aktywny trener profesjonalnych zastosowań technologii informatycznych w biznesie. Pomysłodawca rozwiązań typu E-szkoła np. w woj.opolskim. Współautor projektu pilotażowego z MENiS dot. zdalnego nauczania dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą. Więcej…

dr Jan Aleksander Wierzbicki

OEIiZK

Dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Ukończył matematykę ogólną (z przygotowaniem pedagogicznym) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 1994 jest nauczycielem konsultantem w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Posiada praktykę pedagogiczną w nauczaniu informatyki i matematyki w szkole.

Podczas swej pracy w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przeprowadził jako wykładowca bardzo dużą liczbę kursów (ponad 15 000 godzin) w tematyce m.in.: obsługa systemów operacyjnych, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy graficzne, zagadnienia sieci lokalnych i rozległych, metodyka nauczania informatyki, wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów matematycznych.
Od roku 1996 był również wykładowcą w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, w katedrze Baz Danych. Prowadził zajęcia dotyczące systemów bazodanowych oraz prace magisterskie w tym zakresie.

W OEIiZK prowadził od 1996 zajęcia na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez Ośrodek wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w zagadnieniach baz danych oraz metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej.

Prowadził również zajęcia na Studium Koordynatorów Technologii Informacyjnej, organizowanym przez Ośrodek wraz z Instytutem Informatyki, Uniwersytetu Wrocławskiego.
W maju i czerwcu 2001 prowadził szkolenia dla trenerów w ramach programu „Intel – nauczanie ku przyszłości”. Był również trenerem programu „Intel – Classmate PC”.

W styczniu 2002 otrzymał stopień nauczyciela dyplomowanego, a w listopadzie 2002 uzyskał tytuł edukatora doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Od czerwca 2003 jest egzaminatorem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL.
W czerwcu 2004 uzyskał na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Temat rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie Teorii Zbiorów Przybliżonych we Wnioskowaniu w Oparciu o Przykłady”.

Brał udział w wielu szkoleniach i studyjnych wyjazdach zagranicznych. Wygłaszał także referaty podczas międzynarodowych konferencji, między innymi podczas: 1st International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, Warszawa (1999) oraz na 2nd International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, Banff, Kanada (2000), Constructionism 2010, Paryż, Francja (2010).
Autor wielu publikacji dotyczących zastosowania technologii informacyjnej i informatyki w dydaktyce szkolnej.
W roku 2006 odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W roku 2007 otrzymał nagrodę II stopnia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W roku 2014/15 ukończył Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej (OEIiZK).

OEIiZK

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, mgr informatyki, specjalność oprogramowanie i metody informatyki. Nauczyciel dyplomowany. Od ponad 30-stu lat jest związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW. Przez wiele lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Uczestniczył w pracach zespołów opracowujących polskie wersje Imagine Logo oraz Algo-Pascal, środowisk dydaktycznych wspomagających nauczanie algorytmiki i programowania w szkołach. Jest autorem lub współautorem wielu programów szkoleń prowadzonych dla nauczycieli przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jest współautorem scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. Uczestniczy w pracach Komisji Przedmiotowych Konkursów Informatycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. mazowieckiego, był także wiceprzewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Autor artykułów dotyczących algorytmiki i programowania w pismach Świat Matematyki i Uczę Nowocześnie, współautor zbiorów zadań z informatyki, współautor rozdziałów dotyczących programowania na epodreczniki.pl, liczne wygłoszone referaty na konferencjach. Przeprowadził wiele godzin zajęć związanych z algorytmiką i programowaniem dla nauczycieli w ramach m.in. studiów podyplomowych organizowanych przez UW, szkoleniach OEIiZK, programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantach Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Autor serii Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym wydawnictwa Nowa Era.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki, m.in. w ramach programów Mistrzowie Kodowania i Warszawa programuje!, grantów Mazowieckiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowych Przedmiotowych Konkursów Informatycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. mazowieckiego.

Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu. Autorka wielu publikacji dotyczących wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów oraz nauki programowania i algorytmiki. Współautorka scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu „Mistrzowie kodowania” oraz „Warszawa programuje!”. 

OEIiZK, Superbelfrzy RP

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie. Wcześniej pracowała na stanowisku nauczyciela bibliotekarza. Moderatorka szkolnego Dyskusyjnego Klubu Książki. Koordynatorka projektów eTwinning oraz organizatorka polsko-niemieckich wymian młodzieży. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Obecnie pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Pracowni Dydaktyki Cyfrowej.

Michał Tycjan Grześlak

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych, nauczycieli oraz kadry kierowniczej. W ośrodku pełni także funkcję Administratora Systemów Informatycznych. Szkoli z podstaw programowania nauczycieli w projekcie Warszawa Programuje. Bierze udział jako wykładowca w projekcie GIODO i OEIIZK „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”. W swojej codziennej pracy wykorzystuje rozwiązania firmy Microsoft, takie jak Office 365 czy rozwiązania serwerowe. W 2017 znalazł się na Liście 100 osób wyróżnionych przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce. Posiada tytuł: Microsoft Innovative Educator Master Trainer. W ramach współpracy z Microsoft jest jednym z autorów scenariusza szkoleń dla trenerów z wykorzystania usługi Office 365 dla szkół. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli sektora edukacyjnego z całej Polski, których tematyką jest wykorzystanie usługi Microsoft Office 365 i nowych technologii w edukacji. Uczestniczył w specjalistycznych konferencjach „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” jako prowadzący i wykładowca. Autor artykułów w kwartalniku edukacyjnym Meritum. Od wielu lat jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie konferencji edukacyjnej Majowe Mrozy w Warszawie. Prowadził zajęcia w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela. Instruktor Akademii Cisco oraz trener projektu „Intel-Teach to the Futture”. Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w Zespole Szkół w Izabelinie, gdzie stworzył sieć komputerową i administrował nią przez wiele lat w oparciu o serwery Microsoft. Uczył informatyki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Czackiego w Warszawie. Był egzaminatorem ECDL. Współpracował przy projekcie NowoczesnaKlasa.pl. Miał wystąpienia i prowadził warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych podczas konferencji Nowoczesne Technologie Informacyjne w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji Publicznej w Radomiu. Prowadził warsztaty podczas Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych w Nowym Tomyślu. Uczestniczył jako trener w szkoleniach trenerów i nauczycieli w projekcie „Mistrzowie Kodowania”. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. Współorganizował konkurs oraz forum Innowacyjnych Nauczycieli Microsoft.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Z wykształcenia astronom (mgr, Uniwersytet Warszawski, 1972), z zamiłowania nauczyciel. Od 1970 roku uczy w szkołach średnich, początkowo fizyki i astronomii, następnie informatyki – w LO im. St. Batorego w Warszawie, w 1 Społecznym LO na Bednarskiej (od jego powstania) oraz LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW. Jest prekursorem wprowadzania informatyki do szkół. W latach 80 stworzył jedną z pierwszych szkolnych pracowni komputerowych w Liceum im. St. Batorego w Warszawie. Zajmuje się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli – początkowo na Wydziale Pedagogicznym UW, później w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, wreszcie w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Od 2002 roku, delegowany przez Ministerstwo Edukacji, brał udział w pracach międzynarodowej grupy ekspertów przy Komisji Europejskiej w Brukseli, opracowującej raport na temat „Zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjnej”. Jest autorem kilku publikacji metodycznych, środków dydaktycznych oraz oprogramowania dydaktycznego do nauczania informatyki. Współorganizował Warszawski Konkurs Informatyczny. Programuje w języku Logo i popularyzuje ten język. Były doradca metodyczny informatyki na poziomie liceum.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w Warszawie (specjalizacja: geografia regionalna) – geografka z zawodu i zamiłowania. W  Ośrodku prowadzi szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów, szczególnie dla nauczycieli geografii i przyrody. Od pięciu lat pracuje jako nauczycielka przyrody w szkole podstawowej, wcześniej była nauczycielką geografii w liceum ogólnokształcącym. Jest autorką programów nauczania, scenariuszy dla nauczycieli, poradników metodycznych oraz kart pracy dla uczniów. Otwarta na stosowanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Uczestniczyła w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, obecnie koordynuje projekt COMPUS.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Nauczycielka biologii, nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Brała aktywny udział w międzynarodowym projekcie IT for US .Współpracowała z UNEP GRID Warszawa Polska przy międzynarodowym projekcie, którego celem było upowszechnienie zastosowań technologii informacyjnych (ICT) oraz geoinformacyjnych (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”. Autorka wielu scenariuszy z wykorzystaniem TIK, entuzjastka wykorzystania technologii w edukacji przyrodniczej. Obecnie również  Ambasador Amgen Teach przy European Schoolnet w Brukseli. 

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

NAUCZYCIEL z bogatym doświadczeniem w nauczaniu dzieci i dorosłych. KONSULTANT wspierający nauczycieli w stosowaniu TIK. SPECJALISTA od wykorzystania nowoczesnych technologii i metod nauczania. TWÓRCA szkoleń e-learningowych (projektowanie, tworzenie multimedialnych i interaktywnych materiałów, certyfikowany metodyk) i warsztatów stacjonarnych oraz ORGANIZATOR konferencji dla nauczycieli. AUTOR bajek, artykułów edukacyjnych, pasjonujący się fotografią, filmem (także animowanym) i rysunkiem.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Wieloletnia nauczycielka fizyki z astronomią, obecnie nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, kierownik Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych. Autorka wielu publikacji, programów i materiałów szkoleniowych dotyczących nauczania przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów edukacyjnych. Współpracuje z nauczycielami w kraju i zagranicą, od grudnia 2013 roku jako ambasador europejskiego projektu Scientix w Polsce. Obecnie pracuje w pilotażowym projekcie BLOOM (Boosting European citizens’ knowledge and awareness of bio economy), koordynowanym przez European Schoolnet. Honorowy profesor oświaty (2015), wiele nagród i wyróżnień, m. in. Medal Edukacji Narodowej (1998), Medal i Nagroda im. Grzegorza Białkowskiego przyznana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2009 za wkład w rozwój nowych metod nauczania fizyki, w szczególności wspomaganych technologią informacyjną.   

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Nauczyciel konsultant, pracuje obecnie w Pracowni Edukacji Cyfrowej. Współpracuje przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych, programów, konkursów z wykorzystaniem nowych technologii oraz warsztatów przedmiotowo-metodycznych. Przygotowuje materiały z zakresu praktycznego wykorzystania TI w pracy nauczycieli różnych przedmiotów, także edukacji wczesnoszkolnej, edukacji cyfrowej i medialnej oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Współtworzy programy i realizuje projekty związane z zastosowaniem technologii w szkole o różnym zasięgu. Autorka publikacji dotyczących wykorzystywania mediów w szkole i edukacji medialnej na wszystkich poziomach edukacji,  m.in. w czasopismach: Edukacja Medialna, Biblioteka w szkole, W cyfrowej szkole, Meritum, Bibliotheca Nostra, Geografia w Szkole, Hejnał Oświatowy oraz wydawnictwach pokonferencyjnych – dotyczących zastosowań nowych mediów w pracy z uczniem: Człowiek Media Edukacja, Edukacja XXI wieku oraz Bezpieczeństwo informacyjne.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki z ponad 33-letnim stażem oraz specjalista w zakresie przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość. Od 2006 roku pracuje jako nauczyciel  konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Tworzy i prowadzi szkolenia stacjonarne i online z zakresu wykorzystywania ICT w edukacji dla nauczycieli różnych specjalności. Dla nauczycieli matematyki tworzy i prowadzi specjalistyczne szkolenia i warsztaty oraz Sieć współpracy i samokształcenia użytkowników GeoGebry. Jest ekspertem MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Pasjonuje się programem GeoGebra i wykorzystaniem go do nauczania i uczenia się matematyki oraz wykorzystania w projektach edukacyjnych.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Chemik z zawodu i z pasji. Wieloletni redaktor merytoryczny chemii w wydawnictwie edukacyjnym. Zaangażowana w wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i pomocy edukacyjnych w nauczaniu.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Nauczyciel konsultant i edukator zastosowania nowych mediów w edukacji. Autorka programów i projektów szkoleniowych oraz publikacji w czasopismach “W cyfrowej szkole”, “Meritum”, “Geografia w Szkole”. Doświadczenie nauczania geografii i historii na wszystkich etapach edukacyjnych. Absolwentka etnografii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie Jest członkiem Komisji Wojewódzkiej Konkursu miniLOGIA i Logia. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi nauczania na odległość i administracją platformy Moodle.

Autorka serii podręczników do informatyki dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa WSiP.

OEIiZK

Pracuję w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jestem autorem i współautorem projektów, programów i kursów stacjonarnych, blended learningowych i online oraz nauczycielem informatyki. Ukończyłem Politechnikę Radomską, jestem magistrem edukacji. Tworzę filmy instruktażowe, promocyjne, edukacyjne i transmisje online. Prowadzę zajęcia z programowania, wykorzystania nowych technologii w edukacji, warsztaty z edycji wideo i tworzenia multimedialnych materiałów e-learningowych. Główny obszar moich zainteresowań to e-learning, film i jego wykorzystanie w edukacji i promocji. Jestem administratorem MS OFFICE 365, platformy zdalnego nauczania MOODLE. Prowadzę kanał OEIiZK w serwisie YouTube. Badam i promuję nowe trendy w edukacji.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie Jest przewodniczącą Komisji Wojewódzkiej Konkursów LOGIA. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi nauczania na odległość i administracją platformy Moodle.

Autorka serii podręczników do informatyki dla szkół podstawowych wydawnictwa WSiP.

Autorka serii podręczników do informatyki dla szkół ponadpodstawowych wydawnictwa WSiP.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem algorytmiki i programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Egzaminator maturalny z informatyki. Od lat przygotowuje uczniów do matury z tego przedmiotu. Popularyzuje wykorzystanie języka Python w szkole.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Przez 21 lat była nauczycielką informatyki w XIV LO oraz przez 16 lat doradcą metodycznym w zakresie informatyki. Jako pierwsza w Polsce dokonała podziału zagrożeń komputerowych dla młodzieży i od roku 1995 zajmuje się tym zagadnieniem.

OEIiZK

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Nauczyciel dyplomowany z informatyki i fizyki. Współtwórca i autor zadań międzyszkolnego konkursu z matematyki, fizyki i informatyki Skarabeusz. Obecnie konkurs https://stem.pw.edu.pl w zmienionej formule jest prowadzony na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, gdzie z ramienia OEIiZK także ma czynny udział. W Ośrodku prowadzi zajęcia z programowania w językach Python i C++ m.in. płytek Arduino. 

PJATK

Doktorant PJATK – bezpieczeństwo IT, wieloletni wykładowca na wydziale Informatyki na PJATK – Bezpieczeństwo Systemów Informacyjnych, Systemy Operacyjne, Zarządzanie Projektami, Bazy Danych, Big Data, Podstawy Programowania w Javie, Python – Data Science, Podstawy Symulacji Komputerowych. Wieloletnie doświadczenie na stanowiskach związanym z IT oraz Cybersecurity (CERT/CSIRT) w dużej spółce z branży energetycznej. Specjalista ds. architektury, projektowania oraz implementacji systemów bezpieczeństwa. Znajomość zagadnień związanych z architekturą i wdrożeniem SOC wraz systemami typu S(I)EM. Przeprowadzanie testów konfiguracji systemów bezpieczeństwa, wyszukiwania znanych podatności oraz błędów konfiguracji w urządzeniach sieciowych, sieci bezprzewodowych, systemów operacyjnych (Linux, Windows i td.), wirtualizacji oraz systemów bazodanowych, WWW, e-mail i innych. Implementacja, wdrożenie i utrzymanie systemów bezpieczeństwa: enterprise sandbox, exploit protection, anty-malware, NG IPS, NG Firewall, systemów ochrony danych (DLP), systemów WAF, DBF, MDM, MS ATA, U(D)BA i innych. Analiza ataków/incydentów, analiza złośliwego oprogramowania, inżynieria społeczna, Red Teaming, bezpieczeństwo Active Directory. Umiejętność przeprowadzania testów tzw. profilowanych, ukierunkowanych na zdobycie odgórnie określonych celów w organizacji (np. zdobycie konta administratora domeny, danych systemu kontrolingu, konsoli SCADA i td.).

PJATK

Michał Skrzekut, opiekun laboratorium druku 3D na PJATK. Od 3 lat zajmujący się drukiem w technologii FDM/FFF.

Ekspert ds. Edukacji cyfrowej, Fundacja Szkoła z Klasą

trener i animator edukacji medialnej, specjalizuje się w wykorzystaniu nowych technologii w edukacji, zwłaszcza w kontekście prawa autorskiego oraz ochrony prywatności. Na co dzień współpracuje z fundacją Szkoła z Klasą i Fundacją Panoptykon. Autor gry edukacyjnej o prywatności w sieci „Trzęsienie danych”, bloguje o nowych technologiach i otwartych zasobach w edukacji na www.otwartezasoby.pl