zapisy na konferencję

Zawiadamiamy, że prace nad zapisami trwają w najlepsze, jesteśmy w fazie testów. Zapisy na konferencję zostaną uruchomione po 3 maja.

Od śrubki do satelity

Wykład poprowadzi dr Ryszard Gabryszewski, Centrum Badań Kosmicznych PAN Fizyka jest postrzegana jako jeden z najbardziej abstrakcyjnych przedmiotów szkolnych. Badania statystyczne pokazują, że ponad połowa uczniów nie lubi lekcji tego przedmiotu, jest on też wskazywany jako najtrudniejszy i jednocześnie najmniej istotny. Festiwale nauki i pikniki naukowe nie przekładają się na wzrost rzeczywistego zainteresowania uczniów – liczba studentów tego kierunku (znormalizowana do całkowitej liczby studentów) nie rośnie. Wyniki te jasno pokazują, że potrzebne jest odmienne podejście do nauczania fizyki. Fizyka w szkole nie powinna być traktowana jako przedmiot teoretyczny, opisuje zjawiska zachodzące wokół nas. Aby je poznać musimy sięgnąć po eksperyment, […]

Programowanie dla wszystkich dzieci ? Naprawdę?

Wykład poprowadzi Ivan Kalaš W ostatnich latach w wielu krajach można zauważyć duży wzrost zainteresowania nauką programowania w edukacji szkolnej. Dotyczy to również poziomu edukacji wczesnoszkolnej, a czasami nawet i przedszkolnej. Nowoczesne metody edukacyjnych zastosowań nauki programowania skierowane do każdego ucznia były głównym priorytetem naszego zespołu w zakresie prac badawczo – rozwojowych począwszy od zrealizowanej przez nas pierwszej implementacji środowiska programowania Logo dla systemu Windows w 1993 roku. Jednakże, nie były mi znane jakiekolwiek systematyczne, właściwe i trwałe skorelowane działania zmierzające do integracji edukacyjnych zastosowań programowania z formalnym systemem szkolnym. Pomijam tu fakt, że kilka krajów zrealizowało ten postulat w […]

Warunki uczestnictwa już dostępne na stronie

Warunki uczestnictwa już dostępne na stronie

Oczekując na zapisy warto sprawdzić, jak się zapisać na tegoroczny zjazd. Wszystkie informacje dostępne są w zakładce Informacje dla uczestników.

Majowe Mrozy w Warszawie – edycja 2017

Majowe Mrozy w Warszawie - edycja 2017

Miło nam zaprosić Was po raz kolejny do OEIiZK na konferencję Majowe Mrozy w Warszawie pod hasłem przewodnim: Technologia – Reforma – Informatyka. W tym roku, jak łatwo się domyślić, tematu przewodniego nie mogła ominąć sprawa zmian w podstawie programowej, przede wszystkim pod kątem informatyki i nauki programowania, ale także stosowania TIK na zajęciach innych przedmiotów. Podczas wystąpień plenarnych będziemy mieli okazję wysłuchać m.in. wystąpienia dr Anny Kwiatkowskiej, przewodniczącej zespołu programowego informatyki przy MEN. Konferencję rozpocznie natomiast wykład prof. Ivana Kalaša, współtwórcy edukacyjnego środowiska programistycznego Logomocja, który opowie m.in. o swoich doświadczeniach w nauce programowania dzieci w Wielkiej Brytanii. Nie […]

stat4u