$> OEIiZK _

Warsztaty

Bezpieczne korzystanie z TIK – stop cyberprzemocy

Podczas warsztatów nauczyciele wykonają ćwiczenia, które przygotują ich do zrobienia tych samych ćwiczeń ze swoimi uczniami. Po warsztatach będą mieli gotowe materiały do ćwiczeń na nagłe zastępstwo oraz będą mogli wykonywać te ćwiczenia z uczniami podczas dowolnej lekcji. Ćwiczenia mogąbyć wykonane z użyciem komputera lub dowolnego urządzenia mobilnego, jak również bez użycia narzędzi TIK.

Dowiedz się więcej
Warsztaty

Sztuka prezentacji

Być może zastanawiasz się, co nowego można jeszcze powiedzieć o tworzeniu prezentacji. Przecież dziś niemal każdy potrafi przygotować pokaz slajdów. Prezentacja to jednak nie same slajdy, lecz całe wystąpienie wygłoszone z ich wykorzystaniem. Na warsztacie pokażę mniej znane możliwości edytora prezentacji, omówię często pojawiające się błędy oraz pokażę proste techniki, które mogą sprawić, że wystąpienie zostanie zapamiętane na długo. Omówię także, w jaki sposób pracować z uczniami, by doskonalić ich umiejętności w tym zakresie.

Dowiedz się więcej

Patronaty

Patronaty medialne

Partnerzy główni

Partnerzy

Organizatorzy