Warsztaty: RODO 

Warsztaty:  RODO 

1. W jaki sposób należy przygotować się, by było możliwe spełnienie wymagań RODO – ustalenie harmonogramu działań i zadań do wykonania, przeanalizowanie poszczególnych etapów? 2. Opracowanie niezbędnych narzędzi do przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w jednostce, omówienie wybranych wzorów. 4. Dokumentacja – czy dotychczasowa dokumentacja bezpieczeństwa będzie obowiązywać, nowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych: rejestr czynności przetwarzania danych, polityki bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, rejestr incydentów bezpieczeństwa, analiza ryzyka przetwarzania danych, itd. 5. Pytania i odpowiedz – prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu Warsztat poprowadzi: Dariusz Skrzyński, Kancelaria EDUPRAWNIK

Warsztaty: Sterowanie robotem na ekranie – wersja Scratch/Blockly dla nauczycieli klas 4-6.

Warsztaty: Sterowanie robotem na ekranie - wersja Scratch/Blockly dla nauczycieli klas 4-6.

Na warsztatach pokażę darmową platformę internetową wspomagającą zajęcia z informatyki/robotyki – zgodnie z nową podstawa programową. Świat Reeborg’a to środowisko, w którym można zdefiniować własny świat i zaprogramować robota. Na warsztacie nauczyciele nauczą się i wykonają: * własny, zdefiniowany prosty świat dla robota * algorytm dla robota, aby wykonał założone zadanie Wszystko w oparciu o środowisko graficzne Blockly. Warsztat poprowadzi: Adam Jurkiewicz, ABIX Edukacja

Wykład: Myślenie komputacyjne

Wykład poprowadzi Prof. dr hab. Maciej M. Sysło Pojęcie myślenie komputacyjne zrobiło w ostatniej dekadzie zawrotną karierę głównie w edukacji. Chociaż nie ma zgody, co do definicji tego pojęcia, zagościło ono na dobre w podstawowych dokumentach programowych systemów edukacji, w tym także w Polsce. Należy więc czynić wszelkie starania, by pojęcie to, a zwłaszcza jego praktyczne znaczenie, poszerzyło warsztat pracy nauczyciela i w konsekwencji – stało się jedną z podstawowych kompetencji kształconych u/przez uczniów. W tym wystąpieniu postaram się przybliżyć Państwu podstawowe cechy takiego sposobu myślenia na drodze rozwiązywania problemów pochodzących z różnych dziedzin, odnosząc się jednocześnie do jego korzeni […]

Warsztaty: Nowe spojrzenie na przekaz, reportaż multimedialny w Sway

Warsztaty: Nowe spojrzenie na przekaz, reportaż multimedialny w Sway

reportaż multimedialny – to użytkownik decyduje, który rozdział w danym momencie wybiera i jakie jego części chce obejrzeć. Nieliniowa narracja pozwala widzowi poznać bohatera, zadać mu pytania, wybrać się z nim w podróż, przeglądać jego archiwalne fotografie, słuchać z nim muzyki, albo przeglądać linię czasu. Dla zainteresowanych reportażem multimedialnym, jest to niezwykła forma publikacji – praca nad nim jest nieco inna. Aby nauczyciel mógł z uczniami realizować takie projekty pomoże aplikacja Sway – to od kilku lat najbardziej odpowiednie wsparcie do prezentacji tego typu twórczości medialnej. Innowacyjne metody tworzenia reportażu w takim wydaniu są możliwe. Warsztat poprowadzi: Izabela Rudnicka, OEIIZK

Wykład: Programowanie zgodnie z nową podstawą programową dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Wykład poprowadzi Grażyna Koba – autorka podręczników do przedmiotów informatycznych, MIGRA Zgodnie z nową podstawą programową uczniowie mają programować i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem komputera na każdym etapie edukacyjnym. Na wykładzie pokażę, jak utrzymać zainteresowanie uczniów programowaniem, wykorzystując te same środowiska programowania (Baltie, Scratch, Logomocja) przez wszystkie klasy szkoły podstawowej. Wyjaśnię również, w jaki sposób uczniowie mogą wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte wcześniej do nauki programowania w językach wysokiego poziomu (Python, C++) w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

stat4u