$> Małgorzata Rostkowska _

Warsztaty

Bezpieczne korzystanie z TIK – stop cyberprzemocy

Podczas warsztatów nauczyciele wykonają ćwiczenia, które przygotują ich do zrobienia tych samych ćwiczeń ze swoimi uczniami. Po warsztatach będą mieli gotowe materiały do ćwiczeń na nagłe zastępstwo oraz będą mogli wykonywać te ćwiczenia z uczniami podczas dowolnej lekcji. Ćwiczenia mogąbyć wykonane z użyciem komputera lub dowolnego urządzenia mobilnego, jak również bez użycia narzędzi TIK.

Dowiedz się więcej

Patronaty

Patronaty medialne

Partnerzy główni

Partnerzy

Organizatorzy