$> Renata Jarząbek _

Wykłady

Czym e-obywatel za młodu nasiąknie…. e-administracja i geoinformacja – zacznijmy w szkole

Podczas wykładu poruszę następujące zagadnienia: Otoczenie faktyczne e-administracji w Polsce – Polska na tle Unii Europejskiej * Determinanty rozwoju e-administracji w Polsce * Infrastruktura informacji przestrzennej * Mazowiecki System Informacji Przestrzennej * Wykorzystywanie danych przestrzennych * Czy cyfryzacja wpływa na rozwój gospodarczy i społeczny? * Korzyści dla obywateli i przedsiębiorców

Dowiedz się więcej

Patronaty

Patronaty medialne

Partnerzy główni

Partnerzy

Organizatorzy