Wykłady

iCSE – perspektywa obliczeniowa w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

Wykład poprowadzi dr hab. Marcin Kostur z Uniwersytetu Śląskiego Komputer jest już powszechnie używany jako środek komunikacji podczas lekcji, począwszy od elektronicznych podręczników po systemy e-learningu. Realizowane na Uniwersytecie Śląskim projekty iCSE oraz iCSE4school poświęcone są dużo dalej posuniętej integracji metod obliczeniowych z nauczaniem matematyki, fizyki czy chemii. Przez ostatnie 6 lat badaliśmy jak można wzbogacić dydaktykę w szkołach i uczelniach wykorzystując “mainstreamowy” język programowania – Python oraz używany przez naukowców system algebry komputerowej SageMath. Kluczem do sukcesu może być integracja polegająca wykorzystaniu wiedzy z zakresu programowania nabytej na lekcjach informatyki do rozwiązywania problemów na innych przedmiotach. W wykładzie zostaną […]

Od śrubki do satelity

Wykład poprowadzi dr Ryszard Gabryszewski, Centrum Badań Kosmicznych PAN Fizyka jest postrzegana jako jeden z najbardziej abstrakcyjnych przedmiotów szkolnych. Badania statystyczne pokazują, że ponad połowa uczniów nie lubi lekcji tego przedmiotu, jest on też wskazywany jako najtrudniejszy i jednocześnie najmniej istotny. Festiwale nauki i pikniki naukowe nie przekładają się na wzrost rzeczywistego zainteresowania uczniów – liczba studentów tego kierunku (znormalizowana do całkowitej liczby studentów) nie rośnie. Wyniki te jasno pokazują, że potrzebne jest odmienne podejście do nauczania fizyki. Fizyka w szkole nie powinna być traktowana jako przedmiot teoretyczny, opisuje zjawiska zachodzące wokół nas. Aby je poznać musimy sięgnąć po eksperyment, […]

Programowanie dla wszystkich dzieci ? Naprawdę?

Wykład poprowadzi Ivan Kalaš W ostatnich latach w wielu krajach można zauważyć duży wzrost zainteresowania nauką programowania w edukacji szkolnej. Dotyczy to również poziomu edukacji wczesnoszkolnej, a czasami nawet i przedszkolnej. Nowoczesne metody edukacyjnych zastosowań nauki programowania skierowane do każdego ucznia były głównym priorytetem naszego zespołu w zakresie prac badawczo – rozwojowych począwszy od zrealizowanej przez nas pierwszej implementacji środowiska programowania Logo dla systemu Windows w 1993 roku. Jednakże, nie były mi znane jakiekolwiek systematyczne, właściwe i trwałe skorelowane działania zmierzające do integracji edukacyjnych zastosowań programowania z formalnym systemem szkolnym. Pomijam tu fakt, że kilka krajów zrealizowało ten postulat w […]

stat4u