Warsztaty

Profesor Ivan Kalaš poprowadzi warsztaty – zapisy już niedługo

Profesor Ivan Kalaš poprowadzi warsztaty ScratchMaths Warsztaty ScratchMaths przedstawią zagadnienia dotyczące synchronicznej nauki matematyki i programowania z wykorzystaniem języka Scratch. Omówione zostaną doświadczenia z realizacji nowatorskiego projektu pedagogicznego, obejmującego te zagadnienia i wykonywanego z uczniami angielskich szkół podstawowych. Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów i nie wymaga od uczniów jakichkolwiek umiejętności początkowych dotyczących programowania.

Profesor Maciej M. Sysło poprowadzi warsztat dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego

Profesor Maciej M. Sysło poprowadzi warsztat dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego

Wirtualne środowisko dla zajęć informatycznych w pierwszej klasie i na dalsze lata Współczesna technologia umożliwia wreszcie realizację naszego pomysłu na e-podręcznik z 1999 roku (aplikacja TI’99) oraz na e-podręcznik z lat 2002-2004, który miał być wykorzystaniem ówczesnej technologii na potrzeby rozwoju umiejętności uczniów w zakresie technologii. Warsztaty mają na celu praktyczne przybliżenie nauczycielom nauczania wczesnoszkolnego środowiska do zajęć z informatyki, zintegrowanych z innymi edukacjami, na poziomie klasy 1 z perspektywą na wszystkie następne lata w szkole. Proponowane środowisko składa się z czterech powiązanych ze sobą części: (1) e-uczeń – elektronicznego podręcznika dla ucznia; (2) tradycyjnego zeszytu na papierze dla uczniów […]

stat4u