Wykłady

Wykład: Myślenie komputacyjne

Wykład poprowadzi Prof. dr hab. Maciej M. Sysło Pojęcie myślenie komputacyjne zrobiło w ostatniej dekadzie zawrotną karierę głównie w edukacji. Chociaż nie ma zgody, co do definicji tego pojęcia, zagościło ono na dobre w podstawowych dokumentach programowych systemów edukacji, w tym także w Polsce. Należy więc czynić wszelkie starania, by pojęcie to, a zwłaszcza jego praktyczne znaczenie, poszerzyło warsztat pracy nauczyciela i w konsekwencji – stało się jedną z podstawowych kompetencji kształconych u/przez uczniów. W tym wystąpieniu postaram się przybliżyć Państwu podstawowe cechy takiego sposobu myślenia na drodze rozwiązywania problemów pochodzących z różnych dziedzin, odnosząc się jednocześnie do jego korzeni […]

Wykład: Programowanie zgodnie z nową podstawą programową dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Wykład poprowadzi Grażyna Koba – autorka podręczników do przedmiotów informatycznych, MIGRA Zgodnie z nową podstawą programową uczniowie mają programować i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem komputera na każdym etapie edukacyjnym. Na wykładzie pokażę, jak utrzymać zainteresowanie uczniów programowaniem, wykorzystując te same środowiska programowania (Baltie, Scratch, Logomocja) przez wszystkie klasy szkoły podstawowej. Wyjaśnię również, w jaki sposób uczniowie mogą wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte wcześniej do nauki programowania w językach wysokiego poziomu (Python, C++) w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

stat4u