Prelegenci Konferencji

 

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

profesor, matematyk, informatyk

Maciej M. Sysło (syslo@ii.uni.wroc.pl; syslo@mat.umk.pl), matematyk i informatyk. Autor blisko 200 prac naukowych i kilkunastu książek. Działalność naukowa i edukacyjna przyniosła mu prestiżowe nagrody i granty krajowe oraz międzynarodowe.
Już w połowie lat 60. XX wieku przyglądał się, jak uczniowie dwóch liceów we Wrocławiu uruchamiali swoje programy komputerowe w ramach pierwszych w kraju zajęć z informatyki w szkole. Od połowy lat 80. XX wieku aktywnie zajmuje się upowszechnianiem informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Jest autorem koncepcji kształcenia informatycznego w szkołach, współautorem kolejnych podstaw programowych przedmiotów informatycznych, programów nauczania i podręczników. Przez niemal 20 lat organizował konferencje „Informatyka w Szkole”. Za swój największy sukces na polu upowszechniania informatyki uznaje utrzymanie, wbrew powszechnym tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach, a teraz zabiega, by objąć nauczaniem informatyki i programowania wszystkich uczniów od pierwszej do ostatniej klasy w szkole, a także w przedszkolu. Organizator Międzynarodowego Konkursu informatycznego Bóbr. Członek wielu rad i komitetów zajmujących się edukacją, m.in. przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education (IFIP); członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN.
Pasjonat historii informatyki i komputerów, właściciel kolekcji mechanicznych maszyn do liczenia i do pisania, popularyzator historii informatyki. Jego dewiza to: „łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny”, a hobby to praca, muzyka (m.in. Chopin, Mozart, Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre), lektury (literatura japońska, biografie, historia nauki i odkryć). Więcej szczegółów na http://mmsyslo.pl/.

Sidey Myoo (prof. dr hab. Michał Ostrowicki)

Jestem filozofem. Pracuję w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagielońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współpracuję z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuję się estetyką w rozumieniu teorii sztuki. Interesuję się sztuką współczesną, szczególnie sztuką elektroniczną, cyberkulturą oraz środowiskiem elektronicznym i zachodzącymi w nim zjawiskami, traktując środowisko elektroniczne jako rodzaj rzeczywistości człowieka.

Od 2008 posługuję się w świecie nauki imieniem sieciowym Sidey Myoo.

dr Aleksandra Przegalińska

Akademia Leona Kozminskiego, Massachusetts Institute of Technology

Aleksandra Przegalińska doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Kozminskiego. Aktualnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych

dr hab. Marlena Plebańska, prof. UW

doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja zarządzanie wiedzą korporacyjną, e-edukacja.

Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno – naukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach poza rządowcy. Kierownik i konsultant projektów edukcyjnych oraz e-learningowcyh.. Aktywny trener i wykładowca. Pracownik naukowy Uniwersytet Warszawski, AFiB Vistula,. OEIIZK.

Cecylia Szymańska
MICROSOFT

absolwentka socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego. Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji.
Ma doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi i lokalnymi programami edukacyjnymi (Partners in Learning, Microsoft in Education, Shape the Future, Szkoła w Chmurze, Szkoła Nowych Technologii, platformy regionalne) koncentrującymi się na wykorzystaniu najnowszych rozwiązań IT w szeroko pojętej edukacji.
Rozwija projekty informatyczne oraz buduje środowiska innowacyjnych nauczycieli i edukatorów. Współpracuje z instytucjami publicznymi szczebla centralnego i regionalnego oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i zarządzaniu edukacją.
Wcześniej prowadziła linię biznesową edukacja w firmie Young Digital Planet S.A. gdzie współtworzyła i wprowadzała na rynek prekursorskie rozwiązania elektroniczne m.in. pierwszy elektroniczny kurs do nauki angielskiego na CD (EuroPlus+), elektroniczne podręczniki (eduROM), platformy do dystrybucji materiałów cyfrowych (Nauczyciel.pl), platformy regionalne, realizowała projekty rządowe m.in. Scholaris.pl.
Z rynkiem edukacyjnym związana ponad 15 lat.

Tomasz Hodakowski
Intel
menedżer ds. sektora edukacji i administracji

Obecnie odpowiada za sektor edukacji i administracji. W Intelu od 2004 roku, prowadził między innymi szereg projektów IT w branżach finansowej, sektora przedsiębiorstw i administracji. Odpowiadał za działania zmierzające do rozwoju rynku w obszarze administracji, edukacji i telekomunikacji w Polsce, krajach bałtyckich i na Bałkanach.

Wcześniej pracował w Hewlett-Packard Polska gdzie był odpowiedzialny min. za rozwój biznesu PC, oraz w Océ (obecnie Canon Group), gdzie odpowiadał za rynek przedsiębiorstw i usług.

Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest absolwentem wydziału elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Grażyna Koba
MIGRA

Autorka ponad 80 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym 28 podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej).. Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej. Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP. W firmie MIGRA pełni funkcję prokurenta i zajmuje się, poza pisaniem i promowaniem książek, koordynowaniem wszystkich prac związanych z przygotowaniem ich do druku.
Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować.

Dariusz Skrzyński
EDUPRAWNIK

Prawnik, redaktor naczelny „Kadry i płace w oświacie” Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, trener, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; właściciel serwisu www.eduprawnik.pl; aktualnie prowadzi Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się obsługą placówek oświatowych (w tym dyrektorów, nauczycieli, pracowników samorządowych) oraz wydawców.

dr Jan Aleksander Wierzbicki

Kierownik ds. nauki Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Ukończył matematykę ogólną (z przygotowaniem pedagogicznym) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 1994 jest nauczycielem konsultantem w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Posiada praktykę pedagogiczną w nauczaniu informatyki i matematyki w szkole.

Podczas swej pracy w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przeprowadził jako wykładowca bardzo dużą liczbę kursów (ponad 15 000 godzin) w tematyce m.in.: obsługa systemów operacyjnych, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, programy graficzne, zagadnienia sieci lokalnych i rozległych, metodyka nauczania informatyki, wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów matematycznych.
Od roku 1996 był również wykładowcą w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych, w katedrze Baz Danych. Prowadził zajęcia dotyczące systemów bazodanowych oraz prace magisterskie w tym zakresie.

W OEIiZK prowadził od 1996 zajęcia na Studium Podyplomowym Informatyki dla Nauczycieli, organizowanym przez Ośrodek wraz z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w zagadnieniach baz danych oraz metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej.

Prowadził również zajęcia na Studium Koordynatorów Technologii Informacyjnej, organizowanym przez Ośrodek wraz z Instytutem Informatyki, Uniwersytetu Wrocławskiego.
W maju i czerwcu 2001 prowadził szkolenia dla trenerów w ramach programu „Intel – nauczanie ku przyszłości”. Był również trenerem programu „Intel – Classmate PC”.

W styczniu 2002 otrzymał stopień nauczyciela dyplomowanego, a w listopadzie 2002 uzyskał tytuł edukatora doskonalenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Od czerwca 2003 jest egzaminatorem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL.
W czerwcu 2004 uzyskał na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Temat rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie Teorii Zbiorów Przybliżonych we Wnioskowaniu w Oparciu o Przykłady”.

Brał udział w wielu szkoleniach i studyjnych wyjazdach zagranicznych. Wygłaszał także referaty podczas międzynarodowych konferencji, między innymi podczas: 1st International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, Warszawa (1999) oraz na 2nd International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing, Banff, Kanada (2000), Constructionism 2010, Paryż, Francja (2010).
Autor wielu publikacji dotyczących zastosowania technologii informacyjnej i informatyki w dydaktyce szkolnej.
W roku 2006 odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W roku 2007 otrzymał nagrodę II stopnia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W roku 2014/15 ukończył Kurs Kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej (OEIiZK).

Maciej Borowiecki

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Od 30 lat związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW.
Przez wielu lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem.
Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej i Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Janusz S. Wierzbicki

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia (nie tylko dla nauczycieli) w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie – publicznej placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Konsultant Microsoft dla Edukacji. Trener w programach: MIE oraz w programie APD. Współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie Majowych Mrozów w Warszawie – ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli zainteresowanych stosowaniem TIK w edukacji. Prelegent i wykładowca na wielu konferencjach i spotkaniach organizowanych w całej Polsce, dotyczących wykorzystania nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu.

Współautor wielu materiałów dydaktycznych i scenariuszy zajęć – m.in. dla Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych, programu Mistrzowie Kodowania, elektronicznego podręcznika przygotowanego przez MEN – epodreczniki.pl (w części dotyczącej programowanie dla szkoły podstawowej i gimnazjum). Współtwórca i autor magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie, dwumiesięcznika o zastosowaniu nowych technologii w nauczaniu, w którym pełnił rolę zastępcy redaktora naczelnego do grudnia 2013.

Członek Zespołu ds. strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej w latach 2014-1015 oraz gość stały Rady ds. Informatyzacji Edukacji, w ramach której brał m.in. udział w pracach nad nową podstawą programową nauczania informatyki.

Za działalność na rzecz edukacji informatycznej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007) oraz Brązowy Krzyż Zasługi (2011). Wyróżniony został również w 2017 roku przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jako jedna ze stu osób w Polsce, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych.

Michał Tycjan Grześlak

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych, nauczycieli oraz kadry kierowniczej. W ośrodku pełni także funkcję Administratora Systemów Informatycznych. Szkoli z podstaw programowania nauczycieli w projekcie Warszawa Programuje. Bierze udział jako wykładowca w projekcie GIODO i OEIIZK „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”. W swojej codziennej pracy wykorzystuje rozwiązania firmy Microsoft, takie jak Office 365 czy rozwiązania serwerowe. W 2017 znalazł się na Liście 100 osób wyróżnionych przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych za działalność na rzecz rozwijania umiejętności cyfrowych w Polsce. Posiada tytuł: Microsoft Innovative Educator Master Trainer. W ramach współpracy z Microsoft jest jednym z autorów scenariusza szkoleń dla trenerów z wykorzystania usługi Office 365 dla szkół. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli sektora edukacyjnego z całej Polski, których tematyką jest wykorzystanie usługi Microsoft Office 365 i nowych technologii w edukacji. Uczestniczył w specjalistycznych konferencjach „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej” jako prowadzący i wykładowca. Autor artykułów w kwartalniku edukacyjnym Meritum. Od wielu lat jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach, obecnie konferencji edukacyjnej Majowe Mrozy w Warszawie. Prowadził zajęcia w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela. Instruktor Akademii Cisco oraz trener projektu „Intel-Teach to the Futture”. Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel zajęć komputerowych oraz informatyki w Zespole Szkół w Izabelinie, gdzie stworzył sieć komputerową i administrował nią przez wiele lat w oparciu o serwery Microsoft. Uczył informatyki w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Czackiego w Warszawie. Był egzaminatorem ECDL. Współpracował przy projekcie NowoczesnaKlasa.pl. Miał wystąpienia i prowadził warsztaty dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych podczas konferencji Nowoczesne Technologie Informacyjne w Służbie Cyfrowej Szkoły i Administracji Publicznej w Radomiu. Prowadził warsztaty podczas Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych w Nowym Tomyślu. Uczestniczył jako trener w szkoleniach trenerów i nauczycieli w projekcie „Mistrzowie Kodowania”. Współtworzył dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”. Współorganizował konkurs oraz forum Innowacyjnych Nauczycieli Microsoft.

Artur Rudnicki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu,

od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT w cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. W roku 2010 był koordynatorem zwycięskiego udziału Zespołu Szkół Technicznych w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna szkoła”, a w roku 2011 działań mających na celu włączenie szkołę do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist) oraz MOS (Microsoft Office Specialist). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), no i oczywiście komputery.

Wanda Jochemczyk

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie Jest przewodniczącą Komisji Wojewódzkiej Konkursu miniLOGIA. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi nauczania na odległość i administracją platformy Moodle.

Dr Katarzyna Olędzka

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie Jest członkiem Komisji Wojewódzkiej Konkursu miniLOGIA i Logia. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi nauczania na odległość i administracją platformy Moodle.

Agnieszka Borowiecka

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu.
Autorka wielu publikacji dotyczących wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowych Przedmiotowych Konkursów Informatycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. mazowieckiego.

Adam Jurkiewicz

haker edukacji, członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP. Absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology z języka programowania Python.

Propagator języka programowania Python, robotyki, mechatroniki, technologii komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych oraz oprogramowania OpenSource. Programista, administrator systemów UNIX/Linux, twórca remiksu edukacyjnego FREE_Desktop – remiksu systemu operacyjnego dla wolnych ludzi, legalnego i darmowego dla wszystkich.
Twórca scenariuszy mechatronicznych zajęć pozalekcyjnych z użyciem oprogramowania Scratch i mikrokontrolerów Arduino w projekcie E-SWOI fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.
Współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej, w projekcie „Koduj z Klasą” ambasador i trener nauczycieli w zakresie języka programowania Python.
Twórca portalu http://linux.oeiizk.waw.pl/ opisującego zastosowania systemu Linux w edukacji.
Prywatnie – miłośnik szant, stateczny mąż i ojciec, zwariowany nauczyciel młodzieży jeśli tylko ma okazję.

Małgorzata Chmurska

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel chemii w liceum ogólnokształcącym i nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji, programów i materiałów szkoleniowych dotyczących nauczania przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Aktywnie uczestniczyła w wielu międzynarodowych i krajowych projektach edukacyjnych, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Elżbieta Kawecka

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Wieloletnia nauczycielka fizyki, obecnie nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, honorowy profesor oświaty (2015). Autorka wielu publikacji, programów i materiałów szkoleniowych dotyczących nauczania przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów edukacyjnych, z-ca przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, ambasador europejskiego projektu SCIENTIX w Polsce.

Krzysztof Chechłacz

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Związany z nauczaniem i doskonaleniem nauczycieli, w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych kolejno przez IKN, CDN, CODN i UW. Prowadził na ww. studiach zajęcia (wykłady, ćwiczenia), głównie z przedmiotów związanych z programowaniem. Jest członkiem zespołu, który opracował polską wersję języka programowania Imagine-Logo. Jako nauczyciel konsultant OEIiZK w Warszawie jest autorem lub współautorem wielu programów szkoleń prowadzonych dla nauczycieli przez Ośrodek, a ponadto sam prowadzi szkolenia dla nauczycieli, głównie związane z algorytmiką i programowaniem. Jest współautorem scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych programu Mistrzowie kodowania oraz Warszawa programuje!, sam też prowadzi te zajęcia. Przygotował i wygłosił wiele wystąpień oraz przeprowadził warsztaty na krajowych i zagranicznych konferencjach związanych z nauczaniem informatyki bądź TIK w szkołach. Od wielu lat jest przewodniczącym Komisji Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego. Jest współautorem zbiorów zadań z informatyki, w szczególności z konkursów informatycznych dla dzieci i młodzieży.

Witold Kranas

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Z wykształcenia astronom, z zamiłowania nauczyciel. Od 1970 roku uczy w szkołach średnich, początkowo fizyki i astronomii, następnie informatyki – w LO im. St. Batorego w Warszawie, w 1 Społecznym LO na Bednarskiej oraz LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW. Jest prekursorem wprowadzania informatyki do szkół. W latach 80 stworzył jedną z pierwszych szkolnych pracowni komputerowych w Liceum im. St. Batorego w Warszawie. Zajmuje się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli – początkowo na Wydziale Pedagogicznym UW, później w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, wreszcie w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Autor publikacji metodycznych, środków dydaktycznych oraz oprogramowania dydaktycznego do nauczania informatyki. Współautor cyklu podręczników do informatyki „Lekcje z komputerem”. Obecnie uczy informatyki w gimnazjum wykorzystując język Logo, środowisko Scratch i portal Akademia Khana.

Ewa Kędracka

Nauczyciel konsultant, edukator

w CODN (od 1991 r.)i w OEIiZK (od 2007 r.), zainteresowana szczególnie szeroko rozumianą tematyką jakości w edukacji (systemy jakości, ewaluacja, akredytacja, efekty uczenia się, egzaminy zewnętrzne).

Małgorzata Rostkowska

Nauczyciel konsultant, edukator

nauczyciel konsultant w OEIiZK, wcześniej nauczycielka informatyki w LO oraz doradca metodyczny w zakresie informatyki.

Beata Rząca

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale pedagogiki oraz podyplomowo kierunek Zarządzanie i marketing w oświacie. Pracowała jako pedagog szkolny, nauczyciel klas 1-3. Następnie pełniła funkcje wicedyrektora a później dyrektora szkoły. Na zlecenie Biura Edukacji w Warszawie współpracowała przy opracowaniu Arkusza Organizacji Szkoły – który przez kilka lat był podstawowym dokumentem we wszystkich warszawskich szkołach. Po ukończeniu studiów podyplomowych Informatyka na Politechnice Warszawskiej została nauczycielem informatyki w Technikum Lotniczym. Egzaminator ECDL. Jest również członkiem założycielem Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych i wiceprezesem Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa. Współpracuje z instytucjami prowadzącymi szkolenia dla rad pedagogicznych jako edukator z dziedzin związanych z prawem oświatowym, organizacją pracy szkoły oraz marketingiem i promocją.
Oprócz zainteresowań związanych z szeroko rozumianą informatyką pasjonuje się żeglarstwem i od kilku lat szybownictwem.

Izabela Rudnicka

Nauczyciel konsultant – OEIiZK w Warszawie. Pracownik Działu Informacji i Wydawnictw obecnie Pracowni Ewaluacji Wewnętrznej oraz Edukacji dla Bezpieczeństwa i Zdrowia Współpracuje przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych i programów kursów z wykorzystaniem nowych technologii i warsztatów przedmiotowo metodycznych (np. Intel. Nauczanie ku przyszłości). Praktyczne wykorzystania TI w pracy nauczycieli przedmiotów humanistycznych, bibliotekarzy, z uczniem najmłodszym oraz edukacji medialnej z pomocą TI. Prowadzenie szkoleń blended learningowych oraz e-lerningowych m.in. Edukacja na Nowo – szkolenia dal nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej także różnych przedmiotów, czy APN Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK. Współpraca przy opracowaniu programów i realizacji projektów związanych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w projektach o różnym zasięgu. Autorka publikacji dotyczących wykorzystywania mediów w szkole i edukacji medialnej na wszystkich poziomach edukacji. Przykłady zastosowania nowych mediów w pracy z uczniem m.in. podczas konferencji poświęconych mediom i ich roli w działaniach szkoły

Anna Grzegory

Logopedka, terapeutka dysleksji, nauczycielka wczesnoszkolna, dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Logofigle w Łodzi. W pracy z uczniami wykorzystuje wiele autorskich pomocy dydaktycznych, zarówno tradycyjnych jak i cyfrowych. Współpracuje z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi, portalami edukacyjnymi, wydawnictwami i ośrodkami metodycznymi. Założyła i administruje specjalistyczne blogi edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Należy do grupy kreatywnych nauczycieli współpracujących w sieci Superbelfrzy RP oraz Superbelfrzy Mini.


Grzegorz Jankowski

Kierownik Projektu Helion Edukacja. Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię. W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa. Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.


Agnieszka Samulska

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmuje się tematyką związaną z nauczaniem algorytmiki i programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Jest wiceprzewodniczącą Komisji Wojewódzkiej Konkursu miniLOGIA.


Elżbieta Pryłowska – Nowak

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wieloletni nauczyciel geografii i historii na wszystkich etapach edukacyjnych. Od 1995 roku prowadzi zajęcia z nauczycielami. Obecnie nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, nauczyciel dyplomowany, edukator.
Zajmuje się przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń stacjonarnych i online dla nauczycieli różnych specjalności związanych z kształtowaniem i rozwijaniem u uczniów kompetencji kluczowych poprzez realizację projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i zastosowaniem nowych podejść do nauczania i uczenia się.
Autorka publikacji, programów i materiałów szkoleniowych, współautorka i realizatorka różnego typu projektów europejskich – krajowych i międzynarodowych. Pasjonuje się wykorzystaniem TIK szczególnie w tematyce kultury, natury, przygody i edukacji nieformalnej.


Marcin Pawlik

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwent Politechniki Radomskiej, nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (Pracownia Edukacji Medialnej, Informacji i Wydawnictw), trener Intel Learning Series for 1:1 e-learning in the classroom, również nauczyciel informatyki.

Jest autorem i współautorem wielu programów kursów stacjonarnych, blended learning i online. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli związane z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji, brał czynny udział w większości projektów, konkursów tworzonych i organizowanych przez Ośrodek Edukakacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie.

Głównym obszarem jego zainteresowań jest film i wykorzystywanie go w edukacji oraz w promocji. Profesjonalnie zajmuje się tworzeniem filmów oraz materiałów edukacyjnych na potrzeby e-learningu. Jest również administratorem MS OFFICE 365 oraz platformy zdalnego nauczanie Moodle.
Prowadzi kanał OEIiZK w serwisie YouTube.


Dariusz Kozioł

Microsoft Innovative Expert Educator

Nauczyciel informatyki i techniki Publicznego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, doradca metodyczny Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Chroniczny i nieuleczalny „mrozowicz” od początkowej roli czynnego uczestnika, przez wykorzystywanego 🙂 uczestnika po dumnego „organizatora”.
Pomocna ręka przy tworzeniu kilku szkolnych stron www. Propagator stosowania narzędzi informatycznych w nauczaniu różnych przedmiotów na różnych poziomach kształcenia, platform e-lerningowych a ostatnio Office 365 dla szkół. Miłośnik grupy Superbefrzy.pl


Anna Grzybowska

Pracownik Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w Warszawie (specjalizacja: geografia regionalna) – geograf z zawodu i zamiłowania. Pracuje w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów od 2002 roku, początkowo jako specjalista ds. merytorycznych, obecnie jako nauczyciel konsultant. W Ośrodku prowadzi szkolenia dla nauczycieli różnych przedmiotów, szczególnie dla nauczycieli geografii i przyrody. Od dwóch lat pracuje jako nauczyciel przyrody w szkole podstawowej, wcześniej była nauczycielką geografii w liceum ogólnokształcącym. Jest autorką programów nauczania, scenariuszy dla nauczycieli oraz kart pracy dla uczniów. Otwarta na stosowanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Uczestniczyła w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, obecnie jest szkolnym koordynatorem międzynarodowego projektu Make World.


Dorota Ługowska

Microsoft Innovative Expert Educator

Absolwentka Politechniki Radomskiej. Nauczyciel informatyki i zajęć komputerowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Radomiu. Zwolenniczka stosowania nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych w nauczaniu oraz Office 365 – wykorzystywanych na co dzień w swojej pracy. Administrator Office 365, uczestnik projektu Microsoft Innovative Expert Educator. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.


Krystyna Kolendo-Dzięgielewska

Fundacja Edukacja na NOWO

matematyk (metody numeryczne i programowanie), nauczycielka informatyki w szkole podstawowej w Gdańsku. Od kilku lat intensywnie uczy dzieci programowania, które uważa za najlepsze narzędzie do rozwijania kreatywności. Autorka bloga modanakoda.blogspot.com ekspertka Fundacji Edukacja na NOWO.


Paweł Hommel

Fundacja Edukacja na NOWO

– absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie studiował na kierunku Historia z Wiedzą o Społeczeństwie, a ponadto ukończył Politechnikę Gdańską na kierunku Standardy ISO i Zarządzanie przez Jakość (TQM) oraz Wyższą Szkołę Gospodarki na kierunku Technika i Informatyka. Pracuje w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku jako nauczyciel informatyki. Grafika i modelarstwo to jego pasje.


Agata Kapica

Microsoft
Manager Programu Microsoft dla Edukacji.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz Zarządzania. Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2013 roku. Pełni funkcję Managera Programu Microsoft dla Edukacji, odpowiadając za programy dla nauczycieli oraz szkół, między innymi Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Showcase School, Szkoła w Chmurze Microsoft.
Kontakt: agata.kapica@microsoft.com


dr inż. Paweł Lenkiewicz

Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych

Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Obecnie adiunkt w Katedrze Baz danych PJATK, gdzie prowadzi zajęcia związane z nauką projektowania, programowania i administrowania bazami danych. Zajmuje sie również tworzeniem, administrowaniem i rozwojem systemów informatycznych działających na uczelni Uczelni. Od 2011 roku pełni funkcję prodziekana do spraw dydaktycznych Wydziału Informatyki PJATK.


Halszka Suszek-Borowska

Microsoft
House of Cloud Program Manager

Prawnik i psycholog śledczy. Od 7 lat związana z branżą informatyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Większość prowadzonych przez nią działań skupiało się na rozwiązaniach prawnych w szkolnictwie wyższym oraz prowadzeniu projektów badawczych w dziedzinie informatyki. Dodatkowo od prawie trzech lat prowadzi tam wykłady Prawo w biznesie.

W firmie Microsoft prowadzi i rozwija projekt House of Cloud. Ma on na celu utrzymanie jednolitej bazy wiedzy zawierającej informacje pozwalające na szybką odpowiedź na pytania klientów dotyczące polskich wymagań prawnych i organizacyjnych związanych z wdrożeniem usług chmury publicznej a także podnoszenie naszej wiedzy dotyczącej tych zagadnień.


Dawid Łasiński

Pan Belfer – nauczyciel z Internetów

– nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej w Koziegłowach, który dzięki swoim działaniom w ciągu 2 lat zdobył prawie 50 000zł od sponsorów na nowoczesny sprzęt dla swoich uczniów
– w lutym 2017r. stworzył postać Pan Belfer – nauczyciela z Internetów. Prowadzi na żywo dostępne dla wszystkich videolekcje z chemii. Jego Fanpage polubiło ponad 6000 osób z całej Polski, a kanał na YT „Pan Belfer” subskrybuje prawie 10 000 osób. Po 12 miesiącach od startu projektu, 8 odcinków było oglądanych ponad 200 000 razy przez ponad 2 000 000 minut.
– pasjonat nowoczesnych technologii, filmu i fotografii
– twórca wielokrotnie nagradzanego Szkolnego Koła Filmowego
– założyciel Młodzieżowej Telewizji CoolturalnaTV
– trener marketingu w edukacji, budowania marki osobistej nauczyciela oraz TiK w edukacji.
– pomysłodawca serii testów i recenzji nowoczesnych rozwiązać dla szkół i nauczycieli „EDUtesty”
– członek grupy SuperbelfrzyRP, posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert
– w marcu 2018 zaproszony, jako jeden z trzech najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce, przez Microsoft do udziału w międzynarodowej konferencji edukatorów „Educator Exchange” w Singapurze


Michał Tomaszewski

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

jest absolwentem i wieloletnim pracownikiem dydaktyczno-naukowym Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Jego dysertacja doktorska o temacie “Wizualizacja scen rzeczywistych w schemacie próbkowania funkcji plenoptycznej” została obroniona na Politechnice Warszawskiej w 2013 roku. Obecnie zajmuje się zagadnieniami wpływu rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej w kontekście przyszłych urządzeń mobilnych
Począwszy od roku 1999 specjalizuje się w problematyce programowania urządzeń mobilnych. Pochodną tych zainteresowań było utworzenie specjalizacji Sieci Urządzeń Mobilnych, w ramach której przyszli inżynierowie i magistrowie prowadzą swoje projekty w oparciu o technologie mobilne. W uznaniu tych działań w roku 2013 firma Nokia przyznała dr Tomaszewskiemu tytuł “Nokia Developer Champion”.
Prywatnie pasjonuje się wykorzystaniem technologii druku 3D w projektowaniu prototypów nowych urządzeń i funkcjonalności bazujących na technologiach mobilnych, głownie z zastosowaniem smartfonów.


Michał Skrzekut

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

opiekun laboratorium druku 3D na PJATK. Od 2 lat zajmujący się drukiem w technologii FDM/FFF.


Michał Barankiewicz

Dron.edu.pl

Geodeta, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji (specjalność geoinformatyczna) w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Licencjonowany operator oraz instruktor BSP od ponad 10 lat zajmuję się pozyskiwaniem, opracowaniem i analizą danych przestrzennych. Jako jeden z nielicznych operatorów UAV w Polsce może wykonywać loty wszystkimi platformami latającymi (wielowirnikowcami, samolotami i śmigłowcami) zarówno w zasięgu wzroku (VLOS) oraz poza zasięgiem wzroku (BVLOS).


Dariusz Michalski

Prokser

Elektronik, Informatyk, Menadżer i szkoleniowiec. Specjalista w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Od lat w branży elektroniki , IT i techniki biurowej. Właściciel firm: Prokser i Copy-Print. Związany z takimi markami jak Ricoh, VD, HP, Lenovo, Sony, NEC, Samsung i EduMatrix.


Karolina Antkowiak

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli

– Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na wydziale matematyki. Od 2000 roku na stałe związana z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli, jako nauczyciel matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych w technikum o profilu informatycznym. Współpracuje również z Centrum Innowacji „Przejście” we Wrocławiu, firmą GoodBooks oraz Prokser. Autorka artykułów opublikowanych na łamach takich magazynów jak TIK w Edukacji oraz Dyrektor Szkoły, testerka sprzętu i oprogramowania. Uczestniczka jak i prowadząca warsztaty w projektach oraz na konferencjach na terenie całego kraju. Od września 2017 roku posiadająca tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Trenerka i edukatorka, pasjonatka nowych technologii i programowania. Jej największym zainteresowaniem i hobby jest druk 3D, którym zajmuje się od 2013 roku. Szkoli młodzież i dorosłych omawiając tajniki zarówno sprzętu oraz druku 3D, jak i projektowania modeli przestrzennych.


Oktawia Gorzeńska

17 LO w Gdyni

Oktawia Gorzeńska jest dyrektorką 17 LO w Gdyni – Szkoły z mocą zmieniania świata według Fundacji Ashoka, ekspertką transformacji i innowacji w edukacji, trenerką, członkinią grupy Superbelfrzy RP, absolwentką Leadership Academy for Poland, Microsoft Innovator Educator Expert – reprezentantką Polski na Education Exchange Microsoft w Singapurze oraz inicjatorką ogólnopolskiej konferencji „Szkoła z edumocą” Gdynia 2018. Jako autorka bloga www.eduzmieniacz.com
upowszechnia inspiracje służące zmianie edukacji. W 2015 roku zdobyła tytuł Eduinspiratora w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez FRSE. Fascynuje ją temat przywództwa, kompetencji przyszłości, innowacji oraz transformacji i jej mądrego wdrażania


Jacek Hadryś

Business Development Specialist
Intel

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Swoją karierę zawodowa w branży IT rozpoczął w 1996 roku w JTT Computer. Z Intelem związany od 2004 roku. Początkowo odpowiedzialny za współpracę Intela z polskimi producentami oprogramowania, za koordynację działań firmy z wybranymi przedstawicielstwami światowych producentów komputerów i serwerów w Polsce. Obecnie zajmuje się upowszechnianiem wybranych rozwiązań biznesowych na rynku pc client.


Andrzej Jankowski

IoT Ecosystem Manager
Intel

Andrzej Jankowski od ponad 10 lat jest związany z firmą Intel w której kierował zespołami handlowymi odpowiedzialnymi za sprzedaż produktów Intela w całej Europie.
Obecnie pełni funkcję IoT Ecosystem Managera, pracując z partnerami Intela w regionie, jak również prowadząc projekty Internetu Rzeczy dla klientów końcowych.

Wiele z projektów Internetu Rzeczy wymaga analizy olbrzymiej ilości danych co powoduje, ze Andrzej od ponad roku zajmuj się również tematami związanymi ze Sztuczną Inteligencją.


Wojciech Dobkowicz

Learnetic S.A.

Wojciech Dobkowicz – jeśli przyjmiemy, że nowe technologie są instrumentami, to Wojtek jest prawdziwym człowiekiem orkiestrą, który od przeszło 6 lat projektuje i tworzy rozwiązania edukacyjne w Learnetic SA. Poprawi w Photoshopie, zaprojektuje w Illustratorze, zaanimuje we Flash, wymodeluje w Blenderze, a potem złoży wszystko w Premiere. Z drugiej strony możemy uznać Wojtka za lingwistę, który świetnie dogada się w m.in. JavaScript, CSS3 i HTML5, a w razie potrzeby potrafi porozmawiać w językach Java oraz C++. Trzecią, najważniejszą cechą Wojciecha jest fakt, iż bardzo lubi swoją wiedzę na w/w tematy przekazywać i jest naprawdę dobrym trenerem z zakresu IT w Edukacji. Dlatego jeśli tylko widzicie jego nazwisko przy którymś z warsztatów – nie zastanawiajcie się i czym prędzej na nie zapiszcie.


Beata Janeczko

Learnetic S.A.

Beata Janeczko – nauczyciel z pasją do uczenia i do nowych technologii – czy da się wyobrazić większą kumulację edukacyjnego szczęścia? Otóż tak! Wystarczy podlać te dwie cechy sosem z
niekończących się zainteresowań, dodać wrażliwość artystyczną i oto mamy Beatę, która przed dwoma laty została zatrudniona w Learnetic w roli twórcy cyfrowych zasobów edukacyjnych. Nie minął dzień wspólnej pracy, a Beata okazała się nie tylko absolwentką anglistyki, nauczycielką z kilkuletnim stażem, zawodniczką lacrosse, fascynatką języka norweskiego i fanką fotografowania miejsc w-które-nikt-normalny-się-nie-zapuszcza, ale przede wszystkim – doskonałą koleżanką i świetnym trenerem, który doskonale zna potrzeby współczesnych nauczycieli.


Michał Kęska

Nowa Era

Pedagog specjalny, teolog, informatyk, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel informatyki w grupach przedszkolnych i klasach 1-6, wychowawca, wicedyrektor szkoły podstawowej Heliantus, autor programów i podręczników do klas 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej, pasjonat programowania, dziennikarz radiowy, mąż, tata dwójki dzieci.


Janusz Mazur

Nowa Era

absolwent AGH w Krakowie oraz WSB-NLU w Nowym Sączu. W 2011 roku ukończył I edycję szkoleń DRIMAGINE. Nauczyciel akademicki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), od ponad 10 lat uczy informatyki i prowadzi dodatkowe zajęcia z grafiki i animacji komputerowej w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu. Od wielu lat bierze udział jako trener w wielu projektach z zakresu kształcenia grafiki komputerowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadząc warsztaty i szkolenia z tej tematyki


Florian Gałuszka

Grupa Helion SA

Starszy Przedstawiciel Edukacyjny
Pracuje w dziale Helion Edukacja od 2007 roku. Zajmuje się promocją oferty edukacyjnej oraz logistyką związaną z podręcznikami.
Studia na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania to obszar technologii mobilnej a w ramach odpoczynku – rolki.

stat4u